Skip to main content

Léto plné svěcení a slibů

By 2. 9. 2022Magazín

4/2022 UDÁLOST

Filipe, ať Ti Pán při tvé jáhenské službě žehná!

Filip Mareš je jáhnem! Byl vysvěcen 11. června v samotném salesiánském srdci, v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v Turíně.

Dlouhou dobu jsem si myslel, že mít jáhenské svěcení v zahraničí je velká škoda. Tolik lidí by přece jinak mohlo přijet a svěceného podpořit! Na Filipově svěcení jsem však svůj názor změnil. Když jsem se účastnil krásného obřadu, pozoroval usměvavého turínského arcibiskupa, poslouchal italské mládežnické zpěvy, nechal na sebe působit nádheru mariánské baziliky a viděl Filipovy spolužáky z Itálie, Slovenska, Chorvatska a Afriky, naplňovala mé srdce radost. Devět mladých salesiánů se stalo jáhny! Nejenže teď při mších nosí přes rameno štolu a jsou o další krůček blíž ke kněžství, ale mají konkrétní poslání: kázat, křtít, oddávat, modlit se, sloužit.

Asi nejsilnějším momentem však bylo vidět ten zástup lidí, který za Filipem dojel. Výpravy z Prostějova, Zlína, Plzně, Prahy a ze Sebranic dokonce celý autobus! Mladí, staří, příbuzní, kamarádi, známí, spolubratři, animátoři, ministranti… Pro mnohé to byla vůbec první návštěva míst spojených se životem Dona Boska a našli se i takoví, kteří byli poprvé v Itálii jako takové. Při pohledu na náš český houf mi došlo, jak je to skvělé, že jsme se v Turíně mohli sejít. Nejedna skupina si navíc svůj výlet o nějaký ten den prodloužila a zkrášlila si jej procházkami, pizzou, zmrzlinou či sportem, aby z dlouhé cesty vytěžila co nejvíce.

Nabitý den završila společná večeře pod širým nebem na dvoře Crocetty, turínské salesiánské školy, kde Filip tři roky studoval teologii. V přátelské atmosféře tady několik českých výprav klábosilo, jedlo, sportovalo a přálo nově vysvěcenému jáhnovi. A několik účastníků mělo to nevýslovné štěstí, že následujícího nedělního rána slyšelo Filipovo první kázání. Nezbývá než ještě jednou upřímně říci: „Milý Filipe, ať Ti náš dobrý Pán při tvé jáhenské službě žehná a vede Tě! Drž se!

Jakub Honěk

A jaké dojmy si odnáší z Turína svěcenec Filip?

Cítím především vděčnost, že jsem mohl celou liturgii prožít ve velkém osobním pokoji a soustředěnosti. Silným momentem bezpochyby bylo rozdávání svatého přijímání v rodném jazyce poutníkům z Čech v turínské bazilice. Rád bych vyjádřil velkou vděčnost nejen všem, kteří podstoupili tu dalekou cestu a snášeli italské vedro, ale také mnoha dalším, kteří i přes jazykovou bariéru sledovali online přenos, a vůbec všem, kteří na mě mysleli. Jáhenské svěcení vnímám jako dar, kterým mám sloužit druhým.

Filip Mareš

Brandon mezi lidmi, ke kterým byl poslán

Krásná zpráva přichází i z bulharského Kazanlaku, kde 15. srpna složil věčné sliby Brandon Figueroa. Salesiánem se stal v Guatemale, rozhodl se pro misijní cestu a byl poslaný do naší misie v Bulharsku, kam přišel v prosinci 2019. V současnosti studuje teologii v Turíně a v bulharské misii působí během svých studijních prázdnin.

Brandone, rozhodl ses složit věčné sliby. Jak se cítíš?

Jsem velmi vděčný, protože důvodem i motorem k tomuto kroku je pro mě Boží Láska, která mě stále volá k salesiánskému životu. Když se ohlížím zpět, zjišťuji, jak Jeho láska a Jeho působení byly přítomny ve šťastných i smutných chvílích mého života, v „náhodách“ i ve velkých a zvlášť významných okamžicích.

Co pro tebe věčné sliby znamenají?

Smyslem věčných slibů je podle mě dát nekonečné Boží Lásce odpověď, odpovědět celým svým životem. Jsem si vědom svých slabostí a limitů, ale tímto krokem veřejně říkám „ANO, které se bude uskutečňovat a naplňovat v každém příštím malém „ano“ v mém životě salesiána.

Je to pro tebe ten rozhodující krok, nebo jím byly první sliby?

Pro mě byly rozhodující první sliby – změnily celý můj život… Teď s věčnými sliby je to asi takto: Obnovuji svou odpověď a tentokrát už navždy. Nečekám, že vše bude snadné nebo že všechny pochybnosti, krize či únava zmizí, ale potvrzuji své předchozí rozhodnutí a vkládám celý svůj život do Božích rukou. Rozhoduji se následovat Ježíše a nechávám Ducha svatého, aby ve mně konal své dílo ve prospěch mladých a ve společenství salesiánské komunity.

Věčné sliby jsi složil v Bulharsku. Proč právě tam?

To je rozdíl oproti prvním slibům: své „ano navždy“ říkám v misionářském kontextu jako salesiánský misionář ad gentes. Své věčné sliby jsem se rozhodl složit v Bulharsku, mezi lidmi, ke kterým jsem byl poslán. Myslím, že to vyjadřuje hloubku našeho salesiánského charismatu: jsme součástí velké rodiny, rodiny, která patří celému světu; považuji to za projev misionářské tváře naší kongregace.

Kateřina Cveklová

Jana se raduje z Božích darů

Salesiánka Jana Marková se připravuje na svůj velký den. V sobotu 10. září ve 12 hodin složí věčné sliby v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích.

„Je to má definitivní odpověď Bohu, kterou budu každé ráno obnovovat a dennodenně prohlubovat, abych stále více chápala, co má odpověď – dát Bohu svůj život k dispozici – znamená,“ říká Jana.

Věčné sliby Jana složí při slavnostní mši svaté, při které veřejně přednese formuli slibu, a slib vlastnoručně napsaný podepíše na oltáři. Vše se odehraje za přítomnosti svědků a spousty přátel, kteří jsou zvaní prožít tento okamžik s Janou. Po mši bude následovat velká párty, při které se budeme radovat z darů, jež nám Bůh dává: povolání, přátelství, jídlo a pití a spoustu dalšího…

Salesiánky

Vlastík zve na svěcení a primici

Mám radost z toho, že Vás mohu pozvat na kněžské svěcení a primiční mši svatou. Kněžské svěcení přijmu ve Fryštáku v sobotu 17. září ve 12 hodin z rukou otce biskupa Karla Herbsta. Primiční mši svatou budu slavit v neděli 18. září v 10 hodin ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Zájemci si mohou rezervovat ubytování v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Více podrobností najdete na stránce SDB.cz/sveceni/. Na všechny se moc těším.

Vlastík Vajďák