Skip to main content

Kurz Exodus

By 4. 11. 20186 prosince, 2018Magazín
5/2018 SPIRITUALITA
Salesiáni Antonín Pražan a Jiří Baláš stojí za aktivitou, kterou naplánovali na školní rok 2018/2019: Kurz pro mladé muže zvaný EXODUS. O tom, pro koho takový kurz je a co nabízí, jsem si povídal s jeho ideovými tvůrci.

Začněme úplně jednoduše: Co nabízí kurz Exodus a pro koho je?

Kurz by měl dát prostor mladým mužům od 19-29 k tomu, aby se setkali se sebou, s Bohem a s druhými a měli možnost přemýšlet nad tím, kde je jejich místo v životě.

Na co se mohou mladí muži v Exodu těšit?

Je toho více. Na společné prožívání a sdílení víry, diskusi, zamyšlení, na prostor k modlitbě, na společné slavení a vaření. Kromě nás dvou se potkají i s další salesiány. Můžou se těšit na inspiraci, na impulzy do života a přírodu.

Bude to něco jako křesťanská iniciace pro mladé muže?

Primárně ne. Je ale pravda, že se bude jednat o mužské společenství. Proto se některých prvků mužského prožívání víry dotkneme a také prožijeme.

Nový kurz by měl mít salesiánský rukopis. V čem bude možná specifický oproti jiným podobným kurzům v církvi?

Jak jsme zmínili, do kurzu chceme přizvat i další salesiány. Každý z nás působíme v jiném prostředí. Jirka je v Salesiánském středisku v Brně – Žabovřeskách, Toník zase učí na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově a je v týmu, který chystá mladé animátory. To znamená, že už to s sebou přináší pestrost, různost pohledů na prožívání víry a salesiánského života či působení.

Hlavní postavou druhé knihy Tóry je osvoboditel Mojžíš. Bude to právě tato postava, která by měla být průvodcem kurzu Exodus? A kde se ztratil Ježíš Kristus?

Doufáme, že průvodcem bude sám Hospodin, jako v prvním exodu. On oslovil Mojžíše u hořícího keře, aniž by to Mojžíš čekal!!  Mojžíš není jen poslušňoučkým služebníčkem, který se hned nechá poslat. Má svoje výhrady k tomu, co po něm Bůh chce. A tak vzniká velice zajímavý dialog. Proto jsme využili právě této postavy. Chceme s ní prožít tento kurz. Díky ní se podívat na sebe, ale také se konfrontovat s Božím pohledem na sebe samé, prožít bolestný střet s realitou, ve které se zdá předchozí setkání s Bohem jako zbytečné, nepoužitelné, dokonce ohrožující. S Mojžíšem ale zároveň můžeme zahlédnout zaslíbenou zemi. Což může být pro každého z nás to místo, kde máme být, co máme dělat. Počítáme s tím, že každý z nás vstupuje do kurzu se svojí vírou, se svým vnímáním Ježíše Krista. A díky jednotlivým setkáním chceme tento vztah s Ježíšem Kristem rozvíjet.

Jak si představujete první setkání mladých mužů a jakými cestami kurz nabídnete?

První setkání se bude odehrávat na chalupě, která nám vytvoří prostor k tomu, abychom mohli zažít zkušenost Mojžíše u hořícího keře, lépe poznat sami sebe a druhé. Nabídka kurzu bude probíhat po několika liniích, využijeme k tomu jednotlivé komunity a místa, kde salesiáni působí, dále webové stránky a také facebook.

Zdeněk Jančařík