Skip to main content

Kája zavelel a Páky přijely s motorovkami

By 5. 12. 20186 prosince, 2018Magazín

6/2018 UDÁLOSTI

Na podzim tohoto roku začalo velké stěhování hradčanských sester bosých karmelitek. Svou nezaměnitelnou roli při tom sehrály salesiánské Staré páky.

Naše komunita bosých karmelitek v Praze se stěhuje z Hradčan do bývalého zemědělského dvora v Drastech na Praze-Východ. Protože se jedná o krásný, ale hodně zanedbaný pozemek, a protože naše finanční možnosti jsou omezené, rozhodly jsme se hodně věcí dělat svépomocí. Od poloviny dubna letošního roku jsme proto začaly jezdit každou sobotu do Drast na brigády. Bylo třeba zlikvidovat a odvézt mnoho skládek a vyčistit celý dvůr a okolní přírodu. Přidávali se k nám při tom i mnozí brigádníci z řad našich známých.

V létě nás byl na brigádě v Drastech navštívit pan biskup Kája Herbst a díky jeho soucitnému a nezištnému srdci vznikl nápad uspořádat na podzim brigádu Starých pák. Organizačně si ji vzal na starosti Václav Svoboda, který nám pomáhá již od 90. let a zároveň patří ke Starým pákám. Naše překvapení bylo velké, když po prvním konstatování „přijede tak dvacet třicet chlapů“ hlásil uprostřed týdne: „počet stále narůstá, hlásí se i z Moravy, možná jich přijede čtyřicet“. Nakonec to dopadlo tak, že v sobotu ráno 13. října musel prohlásit: „Sestry, koupily jste malý pozemek“:-), protože se na dvůr nemohlo vejít množství aut. Chlapů se nakonec sešlo kolem šedesáti, všechny věkové kategorie, i synové s otci. Měly jsme krásné počasí a celý den v areálu panovala úžasná atmosféra. Dostalo se i na smích, když jedna ze Starých pák po procházce po pozemku prohlásil, že bychom si měly nechat v Římě změnit název na řád „Odvážných karmelitek“ a my mu odvětily, že budeme bez oficiální změny „Řád drastických karmelitek“.

Poděkování Kájovi i Pákám

Chtěly bychom moc poděkovat panu biskupovi Herbstovi za jeho iniciativu, Vaškovi za celou jeho organizaci a všem „Starým pákám“ za nezištnou pomoc! Velmi si toho vážíme, udělali jste kus práce a nám to přineslo mnoho naděje do budoucnosti. Těšíme se na Vás v přístím roce a věříme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat! Pamatujeme na Vás ve svých modlitbách. Vaše vděčné pražské (za chvíli již „drastecké“) karmelitky.

Za komunitu sester bosých karmelitek sr. Milada od Spasitele světa

Jednotlivé práce – z pracovního deníčku sr. Milady

  • sbíječkou likvidace betonových omítek a žlabů v místnosti bývalých chlívů
  • čištění cihel a odvoz suti
  • snesení starých zemědělských strojů z prvního patra sýpky
  • oprava střechy
  • likvidace náletů motorovými pilami
  • bránování zahrady traktorem

Milí přátelé, zažili jste někdy posilovnu, kde ve společnosti perfektních lidí, fachmanů, ředitelů, lékařů, učitelů, řidičů, makléřů, kněží, soustružníků, zedníků, studentů, techniků aj. za koncertu motorových pil posilujete zcela zdarma svoji muskulaturu? A teď si k tomu ještě doplňte, že řezané větve vám zpod řvoucí motorové pily odebírá biskup Církve Svaté (berlu ale v ruce naštěstí nemá) a nebesky úžasné dobroty a nápoje vám přinášejí až pod nos andělé vznášející se v hnědých hábitech. Připadá vám to jako nepravděpodobná pohádka? Tak to jste tedy nebyli na brigádě v budoucím klášteře sester Karmelitek v Drastech!

MUDr. Cyril Mucha