Skip to main content

Strenna 2023 – video a komentář hlavního představeného

By 11. 1. 202324 ledna, 2023Kongregace, Novinky, Top, Videa

Každý rok hlavní představený salesiánů vydává Strennu – motto, které má pomoci salesiánské rodině v daném roce určit směr. Ángel F. Artime vybral pro rok 2023 heslo „Jako kvas v dnešním světě“, které odkazuje na Ježíšovo podobenství.

Komentář hlavního představeného ke Strenně 2023

„Kvas působí v tichosti. Kvas působí v tichu stejně jako Boží království; působí „zevnitř“. Kdo vlastně dokázal slyšet, jak kvas působí na mouku a těsto, do kterého byl vložen, jak způsobuje, že celá hmota kyne? Tento obraz nám umožňuje pochopit působení Božího království. Samotný apoštol Pavel představuje království a připomíná to podstatné: „Vždyť Boží království není jídlo a nápoj, ale spravedlnost, klid a radost v Duchu svatém“ (Řím 14, 17). Toto je způsob, jakým Duch působí vnitřně a neviditelně; je to kvas vložený do srdce. A tak jako kvas působí přímým kontaktem, tak je to i s evangeliem.“ – Celý komentář hlavního představeného ke Strenně 2023 ve slovenštině najdete zde ve formátu PDFzde ve formátu EPUB (elektronická kniha).

Video Strenny 2023

Každoročně Strennu doprovází také video. Zde je odkaz na video s českými titulky a zde na video se slovenským dabingem.

Plakát Strenny 2023

Ke Strenně každý rok vychází také plakát. Mnoho umělců z celého světa zaslalo hlavnímu představenému své grafické návrhy a ten z nich vybral dva. Více jsme o nich psali v článku, kde si je také můžete stáhnout v plné tiskové kvalitě.