Skip to main content

Společná vizitace střední a severní Evropy

Od 9. do 13. května 2023 se v Turíně konalo setkání provinciálních rad z 16 zemí střední a severní Evropy s vedením salesiánské kongregace. Setkání se koná každých 6 let. Letos se setkání účastnilo 118 salesiánů (z ČR: Martin Hobza, Marek Sklenář, Michal Svoboda, Václav Jiráček a Petr Boštík).

Hlavní představený se svou radou (s rádci pro formaci, pastoraci, misie, sociální komunikaci, salesiánskou rodinu a ekonomem) seznamovali provinciální rady s tématy, které jim „leží na srdci“. Například jsme se bavili o salesiánské identitě, o společné formaci salesiánů a laiků, o projektu Evropa (přijímání misionářů ze světa), o pastoraci a evangelizaci mladých v Evropě…

Cílem setkání je také sdílení toho, jak se salesiánský způsob života žije v jednotlivých zemích. Specifikem našeho regionu je veliká pestrost a různost v kultuře, v jazyku, v mentalitě…

Důležitým prvkem byl také čas společných modliteb a čas společného stolování, kdy docházelo k neformálním rozhovorům a dalo se domluvit mnoho jiných věcí – například možnost ubytování v Bruselu či studia v Irsku 😊.

Petr Boštík