Skip to main content

Preventivní systém

Na každém místě, kde salesiáni působí, se snaží vytvořit z mladých i dospělých jednu partu. Usilují o to, aby všichni dohromady tvořili:

Domov

kde vyrůstají krásné vztahy a kde se každý cítí přijat a také přijímá ostatní kolem sebe

Školu

kde má každý příležitost růst a připravovat se na to, jak dobře zvládnout svůj život

Farnost

kde je možné zakusit, že Bůh je mezi námi rád a že je pro Něj každý člověk důležitý.

Hřiště

kde se všichni mohou setkávat v radosti a v přátelském ovzduší.

Preventivní systém

je zkušenost víry, kterou udělal Don Bosko s Duchem svatým a která inspiruje salesiánský pohled na mladé lidi a motivuje k tomu, aby je doprovázeli na jejich cestě rozvoje v každém směru podle vzoru Ježíše Krista.

je to

styl výchovy

  • snažit se porozumět situaci mladých
  • vidět dobro, které je v každém mladém člověku
  • brát vážně každou potřebu a touhu mladého člověka
  • zakládat si na opravdových přátelských vztazích
  • být přesvědčen, že Bůh má pro každého připraven skvělý projekt, který nikdy nekončí
a také

styl života

  • radovat se z krásy světa a lidí, kteří jsou kolem mě
  • prožívat naplno každý všední den a vnímat v něm Boha, který je nablízku
  • budovat opravdové vztahy s lidmi kolem sebe
  • brát vážně spoluodpovědnost za svět i církev, ve kterých žiji
  • naslouchat neobyčejným Božím pozváním, která přicházejí skrze obyčejné všední události

Na čem dalším stavíme

Zakladatel Don Bosco

Salesiánská historie

Týmová spolupráce