Skip to main content

1815


NAROZENÍ DONA BOSKA

Zakladatel salesiánů sv. Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v chudé rodině na samotě Becchi, v severní Itálii. Jeho otec zemřel, když byly Jeníkovi dva roky. Matka Markéta musela sama vychovávat kromě malého Jeníka ještě dva jeho starší bratry: Josefa a Antonína. Učila je základům víry, společně se modlili a pracovali v zemědělství.

1841


DON BOSCO KNĚZEM

Jan Bosco cítil odmalička touhu stát se knězem. V devíti letech se mu ve snu zjevila Panna Maria a ukázala mu, že má doprovázet chudou a opuštěnou mládež na cestě k Bohu. Touha Jana Boska stát se knězem se naplnila v roce 1841, kdy byl ve svých 25 letech vysvěcen turínským arcibiskupem Aloisem Fransonim.

1846


PRVNÍ ORATOŘ V TURÍNĚ

Don Bosco začal své působení v Turíně. Pod vedením moudrého kněze Josefa Cafassa poznal situaci ve městě a otřáslo jím, když viděl vězení plná mladých a zdravých kluků. Postupně se jim začal věnovat a shromažďoval je na různých místech, aby si společně hráli, modlili se a učili se náboženství. Tato „putující oratoř“ nakonec zakotvila v turínské čtvrti Valdoko, kde si Don Bosco pronajal od pana Pinardiho malou kůlnu. Postupně se areál na Valdoku rozrostl o dům k bydlení a kostel sv. Františka Saleského.

1859


ZALOŽENÍ SALESIÁNŮ

Dne 18. prosince 1859 svolal Don Bosco do svého pokojíku nejbližší spolupracovníky a založil s nimi Společnost sv. Františka Saleského (Salesiánskou kongregaci).

Cílem této zbožné společnosti bylo „šířit a uchovávat duch opravdové lásky, které se uskutečňuje v díle oratoří pro mládež opuštěnou a ohroženou. Členové této společnosti neboli kongregace, mají za cíl vlastní posvěcení, šíření Boží slávy a spásu duší, zvláště těch, co nejvíce potřebují vzdělání a výchovu“.

1868


BAZILIKA PANNY MARIE POMOCNICE

Don Bosco byl velkým ctitelem Panny Marie a chtěl k její cti postavit krásnou baziliku v areálu Valdoka. Místo stavby mu určila ve snu sama Panna Maria. Bylo to na místě mučednické smrti tří římských křesťanských vojáků. Bazilika se stavěla v letech 18651868 a nese titul Panny Marie Pomocnice křesťanů.

1874


SCHVÁLENÍ SALESIÁNSKÝCH STANOV

Don Bosco usiloval několik let o schválení Stanov Salesiánské kongregace. Papež Pius IX. je nakonec definitivně schválil v roce 1874.

1875


PRVNÍ MISIONÁŘI

Sám Don Bosco si vždycky přál stát se misionářem a přinášet křesťanství do dalekých krajů. Od roku 1875 se toto jeho přání naplňovalo prostřednictvím salesiánů, které Don Bosco posílal do misií. Bůh mu ve snu ukázal přesné místo, a tak první misionářská výprava směřovala do Argentiny a dále k indiánským kmenům do Ohňové země.

1888


SMRT DONA BOSKA

Don Bosco zemřel na Valdoku úplným vyčerpáním 31. ledna 1888. Celý svůj život věnoval Bohu a mladým lidem. Byl jako starý obnošený talár, jak se o něm vyjádřil jeden jeho známý kněz. Mrtvé tělo bylo uloženo v salesiánském domě na Valsalice do výklenku pod schody. Zde jeho tělo odpočívalo až do roku 1929, kdy bylo přeneseno do baziliky Panny Marie Pomocnice v Turíně a uloženo u bočního oltáře.

1927


SALESIÁNI V ČESKU

První čeští chlapci, kteří se chtěli stát salesiány, se začali shromažďovat pod vedením Ignáce Stuchlého ve vesničce Perosa Argentina v severní Itálii. Na svátek sv. Václava roku 1927 přijeli společně do Fryštáku, kde založili první salesiánský dům na našem území.

1934


SVATOŘEČENÍ DONA BOSKA

Slavnost svatořečení Dona Boska o velikonoční neděli 1. dubna 1934 byla velkolepou událostí té doby. Za české salesiány se jí zúčastnili Ignác Stuchlý a koadjutor František Hlaváč.

1934


PŘÍCHOD SALESIÁNŮ DO OSTRAVY

O příchod salesiánů do Ostravy usiloval jak ostravský farář František Felgenhauer, tak olomoucký arcibiskup Leopold Prečan. Působení mezi dělnickou mládeží v tomto hornickém městě začalo nejprve stavbou salesiánského domu v roce 1934 a pak také stavbou kostela sv. Josefa s železobetonovou konstrukcí v roce 1937.

1935


PŘÍCHOD SALESIÁNŮ DO PRAHY

Pražský arcibiskup Karel Kašpar pozval salesiány do Prahy, kde na pozemku statkáře Ženíška ve čtvrti Kobylisy začal salesián Štěpán Trochta budovat postupně salesiánský dům, divadlo, hřiště a kapli.

1935


ČESKOSLOVENSKÁ SALESIÁNSKÁ PROVINCIE

Světové salesiánské dílo je rozděleno do tzv. provincií. Ta československá vznikla v roce 1935 pod vedením prvního českého salesiána Ignáce Stuchlého.

1947


BISKUP SALESIÁN

Salesián Štěpán Trochta byl vysvěcen na litoměřického biskupa a stal se prvním salesiánským biskupem.

1950


AKCE K

Komunistická moc v Československu chtěla oslabit církev zničením řeholních řádů a kongregací. Členové mužských řeholí byli zatčeni při akci K v noci ze 13. na 14. duben 1950 a internováni v centralizačních klášterech. Salesiáni byli shromážděni v klášteře Osek v severních Čechách, představení všech řádů byli převezeni do Želivi.

1953


SMRT IGNÁCE STUCHLÉHO

První český salesián a inspektor Ignác Stuchlý zemřel v domově důchodců v Lukově 17. 1. 1953. Byl zde umístěn po zatčení všech českých řeholníků při akci K v roce 1950. Pohřben je na hřbitově ve Fryštáku.

1960-1968


TAJNÁ KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ

Biskup Štěpán Trochta po svém propuštění z vězení na amnestii v roce 1960 postupně tajně vysvětil kolem 30 salesiánů na kněze.

1968-70


PRVNÍ CHALOUPKY

Po pražském jaru v roce 1968 se poměry ve společnosti uvolnily a salesiáni se pustili do řady pastoračních aktivit, jako bylo například působení mezi mládeží kolem kostela sv. Kříže v Praze nebo první prázdninové tábory (tzv. “chaloupky”), které pak pokračovaly i dále během 70. a 80. let.

1990–1994


NÁVRAT DO SALESIÁNSKÝCH DOMŮ

Po skončení komunismu převzali salesiáni v první vlně restitucí řadu zabavených domů. Vrátili se do Prahy-Kobylis, do Ostravy, do Pardubic a do Fryštáku, noviciát se rozjel v Hodoňovicích, začalo se znovu stavět v Brně-Žabovřeskách.

Vznikala také nová díla v Plzni-Lobzích, v Českých Budějovicích na Čtyřech Dvorech, v Brně-Líšni, v Teplicích, v Sebranicích u Litomyšle a v Moravských Budějovicích. O něco později se začal stavět nový kostel ve Zlíně. Hlavní představený určil jako misijní zemi pro české salesiány Bulharsko.

Vznikla také díla nového typu: nakladatelství Portál, vyšší odborná škola Jabok, Televize Noe; svou činnost rozvinuly nové skupiny Salesiánské rodiny (SHM – Salesiánské hnutí mládeže, SKM – Salesiánské kluby mládeže).

1998–2010


ROZJEZD ANIMÁTORŮ

Michael Martinek založil ve Fryštáku Dům Ignáce Stuchlého s programy pro salesiánské animátory a dobrovolníky, později se přidaly orientační programy pro školy.

2004


SADBA

Jaroslav Vracovský založil organizaci pro formování dobrovolníků Salesiánskou asociaci Dona Boska (SADBA) a přidružené organizace (Adopce nablízko, Cagliero).

2015


ŠKOLA A KOSTEL V BULHARSKU

Čeští salesiáni v Bulharsku začali stavět školu a kostel pro romské děti a kostel v bulharské Staré Zagoře.

2018


SOŠ SV. JANA BOSKA V KROMĚŘÍŽI

Salesiáni přišli na internát a působí na Střední odborné škole sv. Jana Boska v Kroměříži.

 

Na čem dalším stavíme

Zakladatel Don Bosco

Preventivní systém

Týmová spolupráce