Skip to main content

Don Bosco

Zakladatel salesiánů se jmenuje Jan Bosco, ještě přesněji Giovanni Melchiorre Bosco. Tak jaký Don? Je to italské označení pro kněze. Oslovení “Don Bosco” se rozšířilo s takovou oblibou, že už Janu Boskovi zkrátka zůstalo.

Otec a učitel mládeže

Don Bosco pocházel z chudé italské rodiny, narodil se 16. 8. 1815 v Becchi (Piemont).

Když se v roce 1841 stal knězem, začal pracovat mezi opuštěnou mládeží. Shromažďoval problémové chlapce, o které se nikdo nestaral. Pečoval o ně, aby neměli hlad, vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu.

Dej mi duše…

Don Bosco měl zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele. Jako své kněžské heslo si zvolil DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE (Dej mi duše, ostatní si vezmi). V něm prohlašuje, že mu jde jen o spásu lidských duší a všechno ostatní je ochoten obětovat.

Zakladatel salesiánů

Don Bosco myslel ve velkém. Už za svého života pracoval na vytvoření široké sítě lidí, kteří budou v práci pro mladé pokračovat. Za svého ochránce si zvolil sv. Františka Saleského, a proto se jeho následovníci nazývají „salesiáni“. Již před smrtí Dona Boska měli 64 domů a přes tisíc členů v Itálii a na mnoha místech ve světě. Roku 1875 vyslal první misijní výpravu do Jižní Ameriky. Zemřel 31. 1. 1888 a o 46 let později byl prohlášen za svatého. Je patronem nakladatelů, učňovské mládeže a nese titul Otec a učitel mládeže.

Delší životopis Dona Boska

Na čem dalším stavíme

Salesiánská historie

Preventivní systém

Týmová spolupráce