Don Bosco

Zakladatel salesiánů se jmenuje Jan Bosco, ještě přesněji Giovanni Melchiorre Bosco. Tak jaký Don? Je to italské označení pro kněze. Oslovení “Don Bosco” se rozšířilo s takovou oblibou, že už Janu Boskovi zkrátka zůstalo.

Otec a učitel mládeže

Don Bosco pocházel z chudé italské rodiny, narodil se 16. 8. 1815 v Becchi (Piemont).

Když se v roce 1841 stal knězem, začal pracovat mezi opuštěnou mládeží. Shromažďoval problémové chlapce, o které se nikdo nestaral. Pečoval o ně, aby neměli hlad, vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu.

Dej mi duše…

Don Bosco měl zvláštní talent na to, aby si ho mladí lidé oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele. Jako své kněžské heslo si zvolil DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE (Dej mi duše, ostatní si vezmi). V něm prohlašuje, že mu jde jen o spásu lidských duší a všechno ostatní je ochoten obětovat.

Zakladatel salesiánů

Don Bosco myslel ve velkém. Už za svého života pracoval na vytvoření široké sítě lidí, kteří budou v práci pro mladé pokračovat. Za svého ochránce si zvolil sv. Františka Saleského, a proto se jeho následovníci nazývají „salesiáni“. Již před smrtí Dona Boska měli 64 domů a přes tisíc členů v Itálii a na mnoha místech ve světě. Roku 1875 vyslal první misijní výpravu do Jižní Ameriky. Zemřel 31. 1. 1888 a o 46 let později byl prohlášen za svatého. Je patronem nakladatelů, učňovské mládeže a nese titul Otec a učitel mládeže.

Delší životopis Dona Boska

Na čem dalším stavíme

Salesiánská historie

Preventivní systém

Týmová spolupráce