https://www.youtube.com/watch?v=hvImy5qoZLw

Praha-Kobylisy

Dílo v Praze Kobylisích tvoří srdce salesiánské provincie. Sídlí zde ústředí českých salesiánů, největší salesiánská komunita, středisko mládeže, farnost a SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska).

Kontakt

Kobyliské náměstí 640/11,
182 00 Praha 8

tel.: 283 029 111

kobylisy@sdb.cz
strediskokobylisy.cz

Komunita SDB

 • P. František Blaha – ředitel
 • P. Jan Vývoda
 • P. Jan Ihnát
 • P. Václav Jiráček
 • P. Pavel Klimovič
 • P. Josef Kopecký, ml
 • Tomáš Kubalík
 • P. Jaroslav Kuchař
 • Pavel Liškutin
 • P. Jaroslav Fogl
 • P. Petr Košák
 • P. Milan Mihulec
 • P. Petr Boštík
 • P. Vojtěch Sivek
 • Michal Svoboda
 • P. Pavel Šimůnek
 • P. Antonín Špaček (působí ve Švýcarsku)
 • P. Josef Trochta
 • P. Jan Fojtů

Středisko mládeže

Programy zájmového vzdělávání (kroužky, oratoř, pobytové akce), centrum pro rodinu, nízkoprahový klub (sociální služba), divadlo.

Mgr. Václav Jiráček – ředitel

Recepce tel.: 283 029 111
stredisko@sdb.cz
www.strediskokobylisy.cz

Farnost

P. František Blaha – farář
tel.: 283 029 165
farnost.kobylisy@sdb.cz

www.terezicka.cz

Salesiánské divadlo

Karel Klimeš

pronajmy@salesianskedivadlo.cz

www.strediskokobylisy.cz/divadlo
tel.: 283 029 130

Salesiánské dílo v Praze Kobylisích