Skip to main content

V centru Prahy v ulici Na Příkopě spravují Salesiáni Dona Boska kostel Svatého Kříže. Nabízejí zde prostor pro ztišení a modlitbu a také každodenní příležitost svátosti smíření či rozhovoru s knězem. Je možné se zde rovněž zúčastnit slavení eucharistie.

Aktuality

Otevírací hodiny

Možnost přijmout svátost smíření je v čase, kdy je kostel otevřený, kromě doby bohoslužby a 10 minut před ní.

Časy se mohou měnit podle okolností. Proto věnujte pozornost aktuálním informacím.

Kontakty

adresa:
Kostel sv. Kříže
Na Příkopě 16
Praha 1
110 00

telefon: (+420) 224 210 962
e-mail: svkriz@c-box.cz

P. Leo Červenka

rektor kostela

Je k dispozici zpravidla ve čtvrtek, v pátek a v neděli dopoledne

e-mail: lcervenka@tiscali.cz
tel.: 737 345 160

P. Vojtěch Sivek

výpomocný duchovní

Je k dispozici zpravidla v neděli večer, v pondělí, v úterý a ve středu

e-mail: sivek@sdb.cz
tel.: 737 587 035

Máte-li otázky nebo připomínky k naší službě, případně chcete-li si dohodnout rozhovor s některým z výše uvedených kněží, můžete se na nás obrátit pomocí následujícího formuláře.

  Pokud máte připomínky nebo stížnosti k naší službě můžete se s nimi rovněž obrátit na ředitele salesiánské komunity P. Aloise Křišťana SDB na adrese: Kristan@jabok.cz

  O kostele

  Historie kostela sv. Kříže

  Na místě, kde byl později vystavěn kostel Sv. Kříže, stál již roku 1379 dům Kříže řečeného z Jíčína, který měl v těchto místech sladovnu. Během času vlastnilo tento dům více majitelů. Sousední dům, zvaný U Kbelských, byl koupen roku 1547 Václavem Kbelským.

  V pruské válce 1757 byly oba domy poškozeny a spáleniště koupil roku 1758 řád piaristů. V roce 1734 požádali piaristé císařovnu Marii Terezii, aby se mohli usadit v Praze. Povolení dostali až roku 1752 a hned téhož roku začali vyučovat v Celetné ulici. Prefektem byl známý Gelasius Dobner. Škola byla brzy tak přeplněna, že dům v Celetné nestačil. Proto řád koupil v roce 1758 dvě spáleniště domů Na Příkopě. Stavba gymnasia a kostela byla podle plánů Jiřího Fishera zahájena roce 1811. V dubnu roku 1824 byla stavba kolaudována a 9. května 1824 byl kostel vysvěcen. Kromě studentů kostel využívala i veřejnost. Školský zákon z roku 1869 ukončil učitelskou činnost piaristů. Novoměstské gymnasium bylo předáno do rukou státu, později dostalo název Akademické gymnasium a v konviktu byl zřízen učitelský ústav. Poslední piaristé prodávají budovy a kostel v roce 1912. Existují návrhy kostel zbourat, ale Památkovému úřadu a Klubu za starou Prahu se podařilo kostel zachránit.

  V roce 1938 byl podle dohody mezi Zemským úřadem a pražským arcibiskupstvím zavřený kostel předán do správy ředitele Salesiánského díla v Praze, kterým v té době byl pozdější biskup litoměřický a kardinál Štěpán Trochta. Ten postavil Salesiánský ústav pro chlapce v Praze-Kobylisích a s tehdy novou myšlenkou výchovy mládeže v duchu zakladatele salesiánů, turínského kněze sv. Jana Boska, seznamoval pražskou veřejnost i prostřednictvím působení salesiánů v kostele Sv. Kříže Na Příkopě.

  V roce 1950 komunistický režim vyhání salesiány z duchovní správy kostela poprvé. V době „pražského jara“ roku 1968 se pak nakrátko vracejí, ale v letech normalizace (v roce 1973) kostel Sv. Kříže musejí znovu opustit. Druhého ledna 1990 se Salesiáni Dona Boska vracejí do duchovní správy kostela Svatého Kříže. Doufejme, že na dobu delší než v nedávné minulosti.

  Zajímavé informace, malby a fotografie z historie kostela najdete také zde na stránkách Archivu hlavního města Prahy.

  Architektura

  Exteriér kostela:

  Stavba obdélného půdorysu je zařazená do bloku domů na nároží ulic Na Příkopě a Panská. Průčelí obrácené do ulice Na Příkopě je trojdílné, patrové s ustouplou širší střední částí. Nároží předstouplé části zpevňuje na obou stranách pilíř vyvinutý na přední a vnitřní straně nároží ve formě pilastru opatřeného jónskou patkou a hlavicí. Střed průčelí ještě v dalším mírném ústupku zaujímá velký obdélný vchod přístupný dvěma schody a rámovaný ostěním profilovaným jemnými ústupky. Architráv je ploše profilován, nad ním je umístěn nápis AVE CRUX SPES UNICA – Buď zdráv kříži, jediná spáso. Ze soklu se tyčí zlacený kříž.

  Interiér kostela:

  Půdorys kostela je obdélný, jednolodní, zaklenutý čtyřmi poli placek oddělených vždy dvojicí pasů. Stejně široký polokruhový presbytář je zaklenutý konchou. Kněžiště od hlavní lodi oddělují dvojice pilastrů s patkami a jónskými hlavicemi a triumfální oblouk, elipsovitě vyklenutý a podtažený dvěma pasy. Za vystupujícími sloupy jsou ještě svazky pilastrů také s hlavicemi jónského typu.

  Odkazy

  Salesiáni Dona Boska – www.sdb.cz

  Salesiánská komunita v Praze-Kobylisích – www.salesianikobylisy.cz

  Arcibiskupství pražské – www.apha.cz

  Publicistické křesťanské stránky – www.vira.cz

  Zpravodajský web České biskupské konference – www.cirkev.cz

   

  možnost svátosti smíření v okolí:

  Kostel Panny Marie Sněžné, Jungmanovo náměstí 18

  Kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí 36

  Kostel sv. Josefa – kapucíni, Náměstí Republiky 1077