Skip to main content

Praha-Jabok

Salesiánská komunita sídlí a je zapojena na VOŠ Jabok.

Kontakt

Salmovská 8,
120 00 Praha 2

jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Komunita SDB

  • P. Leo Červenka – ředitel
  • P. Ladislav Heryán
  • P. Alois Křišťan
  • P. Josef Šplíchal
  • P. Vojtěch Sivek

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. – ředitelka
jabok@jabok.cz

Kostel sv. Kříže

V centru Prahy v ulici Na Příkopě spravují Salesiáni Dona Boska kostel Svatého Kříže. Nabízejí zde prostor pro ztišení a modlitbu a také každodenní příležitost svátosti smíření či rozhovoru s knězem. Je možné se zde rovněž zúčastnit slavení eucharistie.

P. Leo Červenka – rektor kostela
www.sdb.cz/svkriz
svkriz@c-box.cz

Salesiánské dílo - Jabok Praha