Praha-Jabok

Salesiánská komunita sídlí a je zapojena na VOŠ Jabok.

Kontakt

Salmovská 8,
120 00 Praha 2

jabok@jabok.cz
www.jabok.cz

Komunita SDB

  • P. Leo Červenka
  • P. Ladislav Heryán
  • P. Alois Křišťan – ředitel
  • P. Josef Šplíchal
  • P. Vojtěch Sivek

VOŠ Jabok

Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. – ředitel
jabok@jabok.cz

Salesiánské dílo - Jabok Praha