https://www.youtube.com/watch?v=3RmnxuQR4UI

Ostrava

Jedná se o první dům a kostel, který si salesiáni u nás postavili a historicky druhé jejich působiště. Salesiánské dílo je tvořeno v současnosti střediskem volného času, kostelem sv. Josefa a salesiánskou komunitou. Je zde také ubytování pro studenty.

Kontakt

Vítkovická 1949/28,
702 00 Ostrava

Tel 599 526 361

www.boscoostrava.cz

Komunita SDB

 • P. František Baroš
 • P. Jiří Caha – ředitel
 • P. Alois Hurník
 • P. Václav Hurník
 • P. Petr Hrubiš
 • P. Stanislav Jonášek
 • P. Pavel Kosmák
 • P. Oldřich Macík
 • P. Josef Pavlas
 • P. Leoš Ryška
 • P. Jiří Veselý

Středisko mládeže

Posláním střediska je výchova a vzdělávání převážně romských dětí a mládeže z Ostravy, které jsou založeny na křesťanských principech s cílem připravit je na život ve společnosti.

Programy: Oratoř – otevřený klub, Kroužky- zájmová činnost, Oratoř na ulici – terénní práce, Program pro školy, Tábory, Animátoři, Praktikanti.

Mgr. Václav Lipinský – ředitel
stredisko@ostrava.sdb.cz

Rektorátní kostel sv. Josefa

P. Stanislav Jonášek – rektor kostela
kostel@ostrava.sdb.cz

Salesiánské dílo v Ostravě