https://www.youtube.com/watch?v=F37Hk3vS9Ic

České Budějovice

Salesiánské dílo v tomto městě sídlí na dvou místech. Patří sem farnost, komunita salesiánů, středisko mládeže, Vysokoškoské katolické hnutí a Základní umělecká škola.

Kontakt

Emy Destinové 1,
370 05 České Budějovice

 

Komunita SDB

  • P. Vít Dlapka – ředitel
  • P. Josef Dolista
  • P. Michal Kaplánek
  • P. Pavel Kuchař
  • P. Josef Mendel
  • P. Tomáš Rádl
  • P. Jindřich Šrajer

Středisko mládeže

Středisko nabízí zájmové kroužky, doučování a volnočasové aktivity, jako jsou otevřené herny, příměstské a pobytové letní tábory. Sociální programy jsou nabízeny v rámci ambulantní formy (např. nízkoprahový klub Wolf).

V průběhu roku nabízí Středisko i řadu aktivit a programů pro širokou veřejnost a je klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity. Svoji činnost vykovává ve Čtyřech Dvorech, od roku 2014 v Komunitním centru Máj a od roku 2016 i na sídlišti Vltava – střed.

Bc. Ondřej Trojek – ředitel
tel. 734 435 030

sasmcb@sasmcb.cz
www.sasmcb.cz

Farnost

Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha má sídlo na Čtyřech Dvorech, rozkládá se po celém levém břehu Vltavy a do farnosti patří přes 40 000 obyvatel. Farnost klade důraz na pastoraci mladých rodin s dětmi, mládež, doprovázení manželů, ministranty, podporu malých společenství, vzdělávání laiků a evangelizační programy.

P. Josef Mendel – farář
tel. 385 341 563

farnost@ctyrak.cz
ctyrak.farnost.cz

ZUŠ

Základní umělecká škola Vojtěch je zaměřena na výchovu sborových zpěváků v duchu preventivního systému Dona Boska. Děti jsou pěvecky a hudebně školeny, zpívají se známými hudebními osobnostmi a seskupeními a pravidelně studují dětské muzikály. Motto školy zní: „Zpívání nás baví“.

MgA Zdenek Zavičák – ředitel

tel. 776 834 357

posta@zusvojtech.cz

www.zusvojtech.cz

VKH

Organizuje a zprostředkovává vzdělávací přednášky a jiné akce pro osobní, duchovní a společenský růst. Koordinuje aktivity studentů, podchycuje jejich potřeby v oblasti volného času a duchovního života. Podporuje sebevzdělávání studentů, dobrovolnictví a charitativní činnost.

Bc. Jiří Dušek – předseda

P. Josef Mendel – studentský kaplan

tel. 605 268 665

mendel@sdb.cz

Salesiánské dílo v Českých Budějovicích