Moments

Dívat se na toto video, znamená vstoupit do tajemství života. Co je to okamžik? Toť otázka, kterou řeší autoři tohoto mimořádného snímku. Náš život je totiž složen právě z okamžiků, které dohromady vytváří události a vztahy. Více o tomto videu je napsáno v tomto Slůvku na týden.

Délka: 4:14
Témata: život, přítomnost, okamžik

Fallen (Padlý)

Na první pohled je příběh tohoto filmu je jednoduchý – meteor padá z vesmíru na Zem. Na druhý pohled je však v těchto několika vteřinách obsažen boj o život. Meteor vidí, že jeho „smrt“ je nevyhnutelná, nicméně mu zbývá pár chvil, které buď může naplnit trápením z blízkého konce anebo prožíváním toho, co se právě teď děje – výhled na krajinu, let vzduchem… Je to jako v životě každého z nás. Můžeme se buď trápit věcmi, které nás „čekají“, které však nemůžeme ovlivnit anebo se soustředit na to, co ovlivnit můžeme.

Délka: 3:50
Témata: strach, přítomnost, život, realita

Petroleo

Jakou cenu má lidský život? Je ekonomický prospěch, zisk a bohatství přednější, než životy lidí? V tomto kratičkém příběhu můžeme vidět trosečníka, který je na ostrově sám až do chvíle, než náhodou objeví ropu. Najednou se začnou dít věci a záchrana se blíží…. Důvodem záchranné mise však není náš trosečník, ale ropa, kterou objevil…

Délka: 1:23
Témata: život, hodnota života, sobectví, chtíč

Death Buy Lemonade

Tento na první pohled úsměvný příběh v sobě nese zajímavou myšlenku. Zisk je zisk za všech okolností, i kdyby vám dlužila sama smrt. Tváří v tvář smrti však pozemské ekonomické zájmy jdou stranou, protože hodnota, se kterou Smrt obchoduje, je příliš vysoká – život sám.

Délka: 2:01
Témata: život, smrt, zisk

One Minute Fly

Mít očekávání od života je velmi užitečná věc. Naše malá muška však má na celý seznam úkolů, které má v jejím životě splnit pouze jednu minutu. A tak lítá z místa na místo a snaží se všechno stihnout. Je to však nad její síly a nakonec, unavená životem, kapituluje. Život však přináší mnohá překvapení…

Délka: 4:06
Témata: život, plány, shon, překvapení

V cizích botách

Jak často soudíme druhého podle jeho vzhledu? Tak moc bychom si to přáli vyměnit s těmi, kteří mají lepší oblečení, neděravé boty a jen tak si v klidu užívají života. Zakládají se naše soudy ovšem na pravdě?

Délka: 3:54
Témata: život, předsudky, touha, přání

Vodu!

Někdy se nám zdá, když něco opravdu potřebujeme, že je Bůh snad hluchý. Nejenže nevyslyší moje prosby podle mých představ, ale dokonce mi „háže klacky pod nohy“ a brání mi v dosažení toho, po čem toužím. Anebo je to ve skutečnosti jinak?

Délka: 2:05
Témata: modlitba, důvěra, Boží vedení