Tolerantia

Velmi působivý film o tom, jak může nenávist vůči veškeré odlišnosti fungovat jako naprosto destruktivní nástroj. Být schopen vedle sebe akceptovat odlišnost je znakem vyspělosti a patří to mezi velké křesťanské ctnosti. Naopak netolerance je zhouba, která v důsledku nikomu nic nepřinese. Tento film byl poprvé uveden v Bosně a Hercegovině, v zemi, která si prošla podobným procesem, který tento film ukazuje. Byl velmi kladně přijat diváky a byl oceněn 8 filmovými cenami.

Délka: 6:21
Témata: tolerance, boj, budování