Nechtěný dárek

Krutý osud dárků, které se na první pohled nelíbí: Protagonistu tohoto videa si dárci a obdarovaní předávají v nekonečném řetězci předstírané vděčnosti. Nikdo neobjeví jeho skutečnou hodnotu.

  • Jak nakládáme s lidmi, kteří jsou nám na první pohled nesympatičtí? Přehrajeme je na někoho jiného nebo odhalíme poklad, který v sobě skrývají?
  • A co naše víra? Není pro nás také někdy „nechtěným dárkem“?

Délka: 2:15
Témata: povrchnost, vděčnost, přijetí

Trois petits points

Krátký film, který může evokovat mnoho myšlenek. Švadlena, která zachraňuje svět, „opravuje“ lidi, stroje, vztahy. Bez odměny, bez očekávání ocenění, bez hranic…
Je tak „posedlá“ dobrem, že zapomíná na sebe. Na to, že se jí dobro může vrátit v podobě zla a dokonce zničit ji samou. Přesto v tom všem vidí smysl. A před dvěma tisíci let zde také někdo takový byl….

Délka: 3:33

Témata: dobro, Bůh, láska, vztahy, odplata

Gratitude (Vděčnost)

Jednou z nejdůležitějších lidských vlastností je být vděčný. Je totiž za co: za to, že žijeme, za to, že máme kolem sebe lidi, za vymoženosti civilizace… Tuto „modlitbu“ vděčnosti složil Br. David Steindl Rast, mnich benediktinského kláštera v USA, který pochází původně z Rakouska. Moving art k ní přidal působivé záběry a tak mohla vzniknout nádherná paleta myšlenek a inspirací, které byly velmi oceněny mimo jiné na konferenci TED. Můžete jej sledovat i s komentářem jejího autora Louie Schwartzberga na stránkách TEDu, kde se dají navolit české titulky.

Délka: 9:47
Témata: vděčnost, Bůh, zastavení se, život, hodnoty

Blessed Be Your Name

Matt Redman, který složil tuto píseň o ní prohlásil, že vznikla proto, že křesťanství nemá moc písní, ve kterých by člověk mohl vyzpívat svoje neštěstí a obtížné snášení břemen. Motiv je jasný: „Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď požehnáno.“ Všichni lidé, kteří vystupují v tomto klipu jsou reální a jejich příběhy také. O to více udivuje, že přes to přese všechno dokáží říci – Buď požehnané Tvoje jméno.

Délka: 3:17
Témata: odevzdanost, Bůh, břemena

Padající talíře

Symbolické vyjádření „dějin spásy“. Bůh jakoby mluví k člověku, který k němu ztratil cestu. Kam jdeš? Proč ses ode mě odpojil? To je jen několik málo otázek, které můžete vidět v tomto zajímavém videu.

Délka: 4:08
Témata: Bůh, hřích, Ježíš

Dávání je nejlepší komunikace

Tento krásný příběh vypráví o tom, že nic, co dobrého druhým lidem uděláte se neztratí. Tuto naději nese také křesťanství, protože onen výsledek dobrých skutků se může projevit i po smrti člověka.

Délka: 3:03
Témata: dobré skutky, odměna, život, vztahy