Skip to main content

Vyšla knížka Český Don Bosco

U příležitosti 150. výročí narození P. Ignáce Stuchlého (* 14. prosince 1869) vyšla v nakladatelství Portál kniha Český Don Bosco. Je to další krok na cestě k blahořečení zakladatele českého salesiánského díla.

Kniha shrnuje práci několika historiků (P. Petra Zelinky, Lodoviky Zanettové), kteří pracovali na „kauze“ Staříčka, a zároveň může být úvodem do životopisu nejen zakladatele českého salesiánského díla, ale také do historie salesiánů v Čechách a na Moravě. Obsahuje také duchovní portrét z dílny P. Pavla Čápa a stručné shrnutí procesu blahořečení od P. Pierluigiho Cameroniho. Nezbytným doprovodem knihy tvoří řada unikátních dobových fotografií.

Kniha je neprodejná, bude k dispozici salesiánům, salesiánské rodině a přátelům Dona Boska při výroční oslavě 14. prosince 2019 ve Fryštáku za přítomnosti editora knihy P. Petra Zelinky.