Skip to main content

Ve Fryštáku se slavilo 150. výročí Ignáce Stuchlého

By 16. 12. 201918 prosince, 2019Ignác Stuchlý, Novinky, Top

Čtrnáctý prosinec padl tohoto roku na sobotu. Přesně toho dne se před 150 lety (1869) ve slezské Boleslavi narodil Ignác Stuchlý, první český salesián a zakladatel českého salesiánského díla. V 11.00 začala ve fryštáckém kostele sv. Mikuláše pontifikální mše svatá, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Zdeněk Jančařík se ujal salesiánského kázání, v němž srovnal osobnosti dvou otců zakladatelů, Ignáce Stuchlého a Štěpána Trochty, dvou pilířů, na nichž byla postavena salesiánská stavba – která dodnes pevně stojí. Kazatel vytáhl ze svého rejstříku několik příkladů ze světa přírody a ohlásil „pastorační ofenzivu“ kněží padesátníků, kteří se nechají inspirovat Staříčkovým vzorem a po padesátce se s novým odhodláním pustí do práce s mládeží. Koncelebroval také provinciál salesiánů P. Petr Vaculík, který na závěr bohoslužby shrnul dosavadní průběh procesu blahořečení Ignáce Stuchlého a povzbudil věřící k úctě k našemu zakladateli. Akce dozněla slavnostním obědem pro všechny zúčastněné v Domě I. Stuchlého a posléze v místním kinosále, kde editoři knihy Český Don Bosco (Petr Zelinka, Pavel Čáp a Zdeněk Jančařík) představili novou publikaci. Na závěr salesián koadjutor Vladimír Kopřiva, známý ignaciánský badatel, ukázal lidem dva dopisy, které se našly u Karla Petráše SDB a citoval některá důležitá svědectví o životě zakladatele.

Televizní záznam ze mše svaté a následných rozhovorů můžete shlédnout zde.

Zdeněk Jančařík

Fotografie: František Ingr, Člověk a Víra