Skip to main content

Škola je jedním ze čtyř pilířů, na kterých stojí preventivní výchovný systém Dona Boska.

Čeští salesiáni působí ve školách jako učitelé, vychovatelé a spirituálové, připravují pro školy zážitkově-vzdělávací programy a jsou také zřizovatelem VOŠ Jabok, která nabízí studium sociální práce a pedagogiky.

Svatost spočívá v tom, že jsme stále veselí a plníme svoje povinnosti.

Don Bosco

Jabok

Jabok je salesiánská vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Nabízí prezenční i kombinovanou formu studia v oborech sociální práce, sociální pedagogika a speciální pedagogika. Na Jaboku jde o vědomosti i o kultivaci osobnosti, protože odbornost a lidskost musí jít ruku v ruce. Absolventi na škole oceňují provázanost s praxí, vedení k přemýšlení a přátelskou atmosféru.

www.jabok.cz

Spirituálové, vychovatelé

Salesiáni působí jako spirituálové a školní kaplani na církevních školách, kde doprovází studenty v jejich duchovním životě. Salesiány najdete na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, na Cyrilometodějském gymnáziu a SOŠP v Brně a na SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži. 

Od roku 2018 pracují salesiáni jako vychovatelé na internátu při SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži.

Programy pro školy

Salesiáni realizují na mnoha místech zážitkově-vzdělávací programy pro školní třídy. Je to prostor, který pomáhá žákům druhého stupně ZŠ nebo středoškolákům získávat základní orientaci pro život a podporuje dobré vztahy ve třídě. Díky nevšedním zážitkům a cílené zpětné vazbě v doprovodu zkušených instruktorů účastníci přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory.

Některé programy jsou adaptační nebo teambuildingové, jiné jsou zaměřené např. na společenská, psychologická a duchovní témata.

Se salesiánskými programy pro školy se můžete setkat ve Fryštáku (Orientační dny), v Teplicích, v Brně-Žabovřeskách (Vykroč), v Brně-Líšni (AKTIF), v Českých Budějovicích a ve Zlíně (SAVIO).