Každý člověk hledá smysl svého života.

Salesiáni doprovází mladé lidi na této cestě a pomáhají jim dávat svému životnímu příběhu duchovní rozměr.

Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.

Don Bosco

Farnosti

Salesiáni mají na starosti duchovní správu farností. Vnášejí do nich radostnou spiritualitu Dona Boska a zaměřují se na pastoraci mládeže (společenství vysokoškoláků, scholy, přípravy na biřmování, akce).

Duchovní cvičení

Během roku pořádají salesiáni různé duchovní obnovy. Jednou za rok nabízí mladým lidem účast na týdenních duchovních cvičeních s doprovázením.

EXODUS

Exodus je kurz pro mladé muže (19-29 let) zaměřený na setkání se sebou, s Bohem a s druhými. Nabízí jim prostor přemýšlet nad tím, kde je jejich místo v životě.

Více o kurzu