Skip to main content

Zvláštní pozornost věnují salesiáni dětem a mladým, kteří jsou znevýhodněni nebo se potýkají s těžkou životní situací.

Právě takovým dětem chtějí být salesiáni nablízku,  pomáhat jim s řešením problémů a být pro ně nadějí na dobrý a radostný život.

Nestačí, abyste mladé milovali, oni musí cítit, že je máte rádi.

Don Bosco

Nízkoprahové kluby

Nízkoprahové kluby jsou místem, kde se mohou mladí lidé bezpečně svěřovat se svými těžkostmi, mluvit o svým problémech, trápeních, ale také nápadech a snech. Potkávají se v nich se sociálními pracovníky, kteří je vždy vyslechnou a v případě potřeby pomohou najít řešení. Takové kluby můžete najít v sedmi salesiánských střediscích.

Práce s Romy

Salesiáni věnují v některých oblastech zvláštní pozornost romské mládeži. Jde o to vytvořit zdravé společenství, které bude vychovávat další motivované Romy, aby na základě dobrého osobního příkladu dokázali reálně a trvale měnit svůj život a angažovat se ve své komunitě, ve společnosti a v církvi. Individuálními a skupinovými aktivitami hledají a připravují romské lídry z řad dětí, mládeže i dospělých. Motivovaným dětem a mladým lidem nabízí doprovázení a zázemí pro mimoškolní vzdělávání. Brigádami je učí vztahu k práci, rodinám dávají prostor pro jejich rozvoj na pobytových akcích. Díky menším zdravým jádrům dětí, mládeže i dospělých se postupně daří vytvářet větší romské společenství.

Doprovázení mladých z dětských domovů

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco vytváří lidské a profesionální zázemí mladým lidem, kteří část života strávili v dětském domově nebo pěstounské péči. Podporuje je v důležitém životním období, kdy se musí osamostatnit a přitom jsou na to  sami. Celá práce stojí na vztazích důvěry a respektu, ať už se svými doprovázejícími, tak třeba s vrstevníky v rámci dalších programů. Jde o podporu dlouhodobou a komplexní, zaměřenou na ty skutečně nejvíc chudé mladé lidi.

www.dozivota.cz