Mladí lidé se stále více pohybují ve světě médií.

Salesiáni to ví a jsou jim nablízku i tady. Mediální výchově nebo produkci se věnuje nakladatelství Portál, televize Noe a redakce Salesiánského magazínu.

Milujte to, co mají rádi mladí… a oni si zamilují to, co máte rádi vy!

Don Bosco

Nakladatelství Portál

Portál, s. r. o., je české nakladatelství založené v roce 1990. Navázalo na samizdatovou činnost v oblasti křesťanské literatury, ale později se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství v oblasti pedagogiky a psychologie. Patří mezi dvacet největších nakladatelství v České republice s přibližně 100 nově vydanými tituly ročně. Sídlí v Praze 8 Kobylisích, vlastníkem je Salesiánská provincie Praha.

www.portal.cz

Televize Noe

Salesiáni jsou aktivními tvůrci a částečnými vlastníky Televize Noe, která se prezentuje jako nekomerční a nezisková „televize dobrých zpráv,“ dává hlas opomíjeným, přátelství osamělým, příležitost začínajícím, alternativu (ne)spokojeným a prostor hledajícím. V programovém schématu se pravidelné objevují informace ze života salesiánů, dokumenty a také samostatný interaktivni pořad Adopce na blízko.

www.tvnoe.cz

Salesiánský magazín

Salesiánský magazín je časopis pro širší salesiánskou rodinu, vychovatele, rodiče s dětmi, přátele a podporovatele salesiánského díla. Navazuje na časopis Salesiánská rodina (1990-2003). Najdete v něm rozhovory, reportáže, fejetony, inspiraci pro výchovu v duchu Dona Boska, dětský seriál „Stránky myšky Elišky“ a novinky ze salesiánského světa. Vychází šestkrát ročně.

www.sdb.cz/magazin

IZIDOOR

IZIDOOR je mobilní aplikace pro duchovní růst. Salesiáni ji vytvořili pro všechny věřící lidi, kteří chtějí mít po ruce modlitby, podněty k zamyšlení, nedělní evangelium, duchovní četbu a další křesťanské vychytávky. Výhodou je připomínka modliteb, možnost sdílení modlitebních úmyslů, databáze křesťanských institucí a každý den nová inspirace.

www.izidoor.cz