Skip to main content
Stará Zagora je velké město uprostřed Bulharska a důležité ekonomické centrum. Salesiáni tu od roku 2008 pracují především s romskými dětmi – nabízí jim kroužky, oratoř a doučování. Od roku 2013 zde salesiáni staví nový kostel se vzdělávacím střediskem. V roce 2021 se nastěhovali do dokončené části nového domu a spojili se zde do jedné salesiánské komunity pro celé Bulharsko. Pokračují v dostavbě kostela a školy.

Příchod salesiánů do Staré Zagory

V roce 2008 se část kazanlacké komunity přesunula do Staré Zagory a začala zcela nové dílo, které je od toho kazanlackého značně odlišné. Je zaměřené především na romskou komunitu, která čítá ve Staré Zagoře kolem 15 tisíc lidí ve veliké chudobě.
Postupně se zde rozvíjí činnost s Romy, která je založena především na kroužcích (taneční, hudební, rukodělné a biblické hodiny), na jejich vzdělávání (doučování, spolupráce se školou) a výchově k víře. Podmínkou pro účast na činnostech nabízených salesiány je školní docházka. Mezi mladými se pomalu vytváří skupinka romských animátorů, kteří pomáhají s vedením kroužků a doučováním. Od roku 2013 zde salesiáni staví nové centrum: kostel, školu, dům a hřiště. V roce 2021 se nastěhovali do dokončené části nového domu a spojili se zde do jedné salesiánské komunity pro celé Bulharsko. Vybudovali zde multifunkční hřiště a také kostel je téměř dokončený.

Salesiánská oratoř

V současnosti zde salesiáni mají oratoř, kde si děti mohou zahrát různé hry. Salesiáni zde učí náboženství, organizují hudební, pohybové a výtvarné kroužky a doučování, které je zde zvláště potřebné. Organizují se také výlety a víkendové akce, prázdninové tábory pro menší děti, spolča a setkání rodičů. Každou neděli je pro romské děti a mládež mše svatá, která spojuje Bulhary a Romy, jinak oddělené. V roce 2012 byli pokřtěni první tři mladí Romové. Oratoř se přestěhovala z pronajatých prostor na ul. Bogdan 1 do novostavby na ul. Boncho Bonev 7.

Doučování od pondělí do pátku

  • Jelikož polovina žáků navštěvuje školu dopoledne a druhá odpoledne, probíhá doučování po dvou hodinách dopoledne i odpoledne. Následují kroužky. Ty ale mohou navštěvovat jen ti, kdo chodí pravidelně na doučování a mají dostatečný počet bodů za doučování.
  • V romské čtvrti jsou dvě základní školy, které navštěvují výhradně romské děti a kvůli tomu se úroveň vzdělání nedá srovnávat s ostatními školami ve městě. Jsou zde případy, kdy žák v šesté třídě ještě neumí číst. Se školami jsme v dobrém kontaktu. Třídní učitelé nás informují, zda „naši“ žáci chodí či nechodí do školy.

Stavba nového centra

  • Salesiánské dílo ve Staré Zagoře je jediným místem v celém Bulharsku, kde katolická církev systematicky pracuje s Romy. Přirozeně religiózní Romové mají k církvi větší důvěru než k institucím, v nichž nenacházejí duchovní zázemí.
  • Protože úroveň romských škol je nízká, chceme postavit vlastní školu, která děti připraví na samostatný zodpovědný život. Ve vlastním kostele pak budou moci vyjádřit lépe svou kulturu a temperament.
  • Věříme, že nové centrum, které v Bulharsku stavíme, a jehož hlavními součástmi jsou kostel a škola, napomůže integraci Romů do společnosti.

Dobrovolníci z Česka

  • Samostatnou skupinou jsou čeští dobrovolníci. Jejich hlavní činností je pomoc při pastoračních aktivitách salesiánů a ve středisku mládeže. Zapojují se do přípravy programů, animátorských a různých mládežnických setkání, skautu, táborů a pomáhají též při aktivitách ve vesnici Kalitinovo.
  • Do Bulharska je vysílá Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) v rámci programu Adopce nablízko. Dobrovolníci prochází roční přípravou a samotná dobrovolná služba je přínosem nejen pro dané místo, ale také pro jejich osobní rozvoj.
Vedle salesiánů ve Staré Zagoře působí několik stálých zaměstnanců, kteří vedou doučování. Jejich nezbytnými pomocníky jsou čeští dobrovolníci, kteří přijíždějí pomáhat s doučováním, vést hudební, výtvarné nebo pohybové kroužky, v létě pak tábory.