Kazanlak je 70tisícové město, které se nachází asi uprostřed Bulharska, v Růžovém údolí mezi pohořími Stara planina a Sredna gora. Salesiáni tu vytvořili centrum pro setkávání mládeže z celého Bulharska. Starají se také o farnost, chlapecký internát a oratoř.

Chlapecký internát

Malé ubytovací kapacity slouží chlapcům ze Staré Zagory, kteří chtějí studovat na kazanlackých školách. Každodenní doučování pomáhá klukům zvládnout kvalitativní rozdíly škol. Mimo školní docházky se chlapci účastní života komunity a podílejí se na vedení oratoře.

Oazis - oratoř

  • Sem přicházejí mladí lidé ve věku od 10 do 20 let zahrát si kulečník, kalčo, stolní tenis, fotbal či jakoukoliv jinou hru.
  • Hry ale nejsou cílem. Mladí tu najdou bezpečné prostředí důvěry, kam se rádi vrací. Salesiáni je vzdělávají dobrým příkladem a předávají jim hodnoty potřebné pro budoucí život.
  • Velice důležitá je v Bulharsku právě osobní báze vztahů. Díky menšímu počtu lidí je možné budovat intenzivnější kontakt.

Setkání pro katolickou mládež z celého Bulharska

  • Duchovní obnovy – pravidelně jsou pořádány adventní a postní duchovní obnovy a nově také setkání zaměřená na hledání povolání.
  • Setkání animátorů – v roce 2007 začal program salesiánských animátorů, který má obdobný průběh jako animátorský program v ČR – cílem je vést schopné mladé lidi v Bulharsku k tomu, aby přebírali svým dílem zodpovědnost za salesiánské dílo v zemi a snažili se pomáhat salesiánům v jejich práci.
  • Novoroční a další „pohodová“ setkání…

Dobrovolníci z Česka

Samostatnou skupinou jsou čeští dobrovolníci. Jejich hlavní činností je chod internátu, příprava programu na animátorská setkání a v létě na konci služby i tábory. Obvykle se řídí heslem: „Najdi si práci, než si tě najde sama“.