Skip to main content

Stavba kostela a školy pokročila

By 16. 1. 2019Bulharsko, Top

Misionář Jirka Svoboda shrnuje, co se v Bulharsku podařilo za uplynulý rok v souvislosti se stavbou kostela a školy ve Staré Zagoře. Vybíráme z jeho dopisu:

Milí přátelé,
… dovolte mi zhodnotit naši stavební činnost ve Staré Zagoře v roce 2018:

Podařilo se nám připojit na městkou kanalizaci, což v našem případě znamenalo 200 m kanalizace a to ve skále a uprostřed silnice. Na kostele jsme dodělali rovnou část střechy a kolem celé stavby okapy a hromosvody. V květnu nás navštívil P. Rupnik, který si přijel obhlédnout vnitřek kostela a slíbil navrhnout projekt interiéru kostela, mozaiky a ikony… Doufáme, že začátkem roku 2019 se začneme více věnovat kostelu.

V domě komunity se udělalo podlahové topení, okna, vyzdilo se horní patro a začalo se s omítkami. S těmi nám na jaře přijela pomoci brigáda ze Sebranic a dalekého okolí…

Ve škole se podařilo ve dvou patrech dokončit rozvody kabelů a tak se mohlo začít s omítkami. Podařilo se dokončit kopuli zvonice a vztyčit na ní kříž. V celém objektu jsou hotovy odpady a rozvod vody chybí pouze v horním patře. Hydranty jsou již umístěny v celém objektu.

Začátkem listopadu přijel mistr z Lidečka, začali jsme z polystyrénu vyřezávat složité části naší fasády. Hned potom následovala, v tomto roce již druhá, brigáda ze Sebranic. Podařilo se jí dostat část fasády pod lepidlo a na jaře, dá-li Pán, dostane tato část již konečnou úpravu fasády.

Mezi další plány patří dokončit v příštím roce část pro komunitu a pokusit se ji zkolaudovat do konce roku 2019. Na kostele a škole by se mělo pokračovat na oknech, fasádě a dalších vnitřních pracích.

Čeští dárci podpořili stavbu v uplynulém roce částkou 1 250 000,- Kč + všechny vykonané stavební práce, materiály a dopravu řemeslníků do Bulharska zajistili rovněž naši přátelé z České republiky. Moc Vám všem děkujeme za Vaši pomoc a ujišťujeme o našich modlitbách. Za vděčné salesiány z Bulharska

P. Jiří Svoboda