Skip to main content

Červenec patří na misiích v Bulharsku tradičně táborům: od puťáku pro animátory, přes prázdninové tábory plné her pro děti, které během školního roku docházejí na doučování a kroužky do salesiánské oratoře, až po pracovní tábor, na kterém ti nejodvážnější přiloží ruku k dílu a pomohou třeba opravit faru.

Pracovní tábor

Puťák pro animátory

Tábor pro děvčata

Tábor pro romské kluky