Skip to main content

Kdo si hraje, nezlobí

By 23. 2. 202212 května, 2022Bulharsko, Misie, Novinky, Top

Děti z romské čtvrti (machala) milují míčové hry stejně jako všechny děti na světě. Je to jedna z věcí, při které se učí dobře trávit svůj volný čas. Vyrůstají totiž v prostředí, které pro ně není příliš podnětné. Zpřístupněním hřiště chceme, aby se děti naučily vzájemné toleranci a dodržování pravidel. Protože kdo si hraje, nezlobí.

Chceme vás oslovit s prosbou o jakýkoli příspěvek na zprovoznění hřiště. Od roku 2015 staví salesiáni ve Staré Zagoře nový kostel a školu. Setkáváme se zde k doučování, na kroužky, k táborům, a také ke společné modlitbě. Ve středisku zatím využíváme dvě třídy, celkem pro 40 dětí. Prostor pro venkovní hry dětem chybí, protože plánované hřiště je stále rozestavěné. Tento projekt navazuje na dárcovskou kampaň v roce 2020 na odvoz zeminy.

Naším cílem je získat finanční prostředky na jeho zprovoznění, zejména terénní úpravy, položení základní vrstvy materiálu a natažení bezpečnostních sítí. Celkové náklady na dokončení hřiště se nyní odhadují na 750tis. Kč. V této dárcovské výzvě bychom chtěli sehnat 70tis. Kč. Pomozte nám sehnat prvních 10%.

„Vybudování hřiště nám pomůže objevit a rozvíjet dar každého dítěte. Stane se místem kde se každý cítí přijímán a podporován.“ P. Jiří Svoboda SDB

Stará Zagora je velké město uprostřed Bulharska, kde žije bezmála 140 000 obyvatel. Salesiáni tu od roku 2008 pracují především s romskými dětmi z Machaly. Machala je čtvrť, kde žije přibližně 20 000 Romů separovaných od zbytku města.

„Hledali jsme mládež, která je nejchudší. Našli jsme machalu a rozhodli jsme se, že tu vybudujeme středisko. Jedním z našich cílů je, aby děti dobře trávily volný čas.“ P. Jiří Svoboda SDB

Dárcovská výzva je iniciativou čtyř dobrovolníků, kteří byli do Bulharska vyslaní na roční službu misijní organizací SADBA.
Více na dozvíte na stránkách Adopce nablízko