Modlitbou

Don Bosco kdysi řekl: "Když se modlíme, vyrostou ze dvou zrn čtyři klasy". Proto kladou salesiáni na modlitbu velký důraz a věří, že prostřednictvím vroucí modlitby vyslyší Bůh jejich prosby.


Přímluva za děti a mládež

Prosíme tě Bože za děti a mládež, ochraňuj je ode všeho zlého a na přímluvu Panny Marie Pomocnice a svatého Jana Boska je přiveď ke spáse.

 

Modlitba ke svatému Donu Boskovi za salesiánskou rodinu

Svatý Jene Bosko, otče a učiteli mládeže!

Byl jsi učenlivý k darům Ducha svatého

a předal jsi salesiánské rodině

poklad své přednostní lásky k nepatrným a ubohým.

Uč členy salesiánské rodiny, aby se každý den stávali

znamením a nositeli Boží lásky k mladým

a měli v sobě smýšlení Krista Dobrého Pastýře.

Vyprošuj jim dobrotivé srdce, vytrvalost v práci,

moudrost v rozlišování,

odvahu ve vydávání svědectví a misijní velkorysost.

Ať jsou věrní svým závazkům

a pod vedením Panny Marie jdou radostně

po cestě, která vede k Lásce.

Amen