Jsme vděční

Všem dárcům, kteří podporují salesiány DĚKUJEME! Vaše nezištná ochota je pro naši práci a poslání důležitou oporou a velice si jí vážíme!

Děkujeme Vám všem společně a každému zvlášť.

 

Modlitba za dárce

Za všechny dárce a dobrodince Salesiánské provincie Praha se modlíme každý všední den ve 12:00. 

 
V posledních letech nás významně podporovali dárci z nejrůznějších oblastí - individuální příznivci díla Dona Boska u nás, firemní dárci, neziskový sektor a státní správa.

Podívejte se na výčet některých akcí, které jsme mohli díky vám uskutečnit.