Odkázání ze závěti

Česká legislativa umožňuje každému rozhodnout se během svého života, kdo a co po něm bude dědit. Ve světě je tento způsob podpory neziskových organizací běžný. U nás poměrně nový.

Pokud někdo chce zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli, v níž stanoví, komu co  připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli - závěti. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je nejlepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:

  • chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat „dobrou věc“, které věří nebo se kterou měl velmi dobrou zkušenost,
  • jeho rodina je zaopatřena a všechen majetek nutně nepotřebuje,
  • přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
  • někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu,
  • a někdo prostě chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky.

Může se také stát, že zůstavitel nemá nikoho, komu by mohl svůj majetek odkázat a nepřeje si, aby přešel do vlastnictví státu, kde není zřejmé, k jakému účelu bude majetek použit.

Vzor závěti si můžete stáhnout zde.

Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás.