Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. vám umožňuje odečíst dary věnované salesiánům od základu pro výpočet daně.

Fyzické osoby

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Jak na to:
  • zaměstnanec firmy nebo organizace: odevzdejte doklad o poskytnutém daru do 15. února následujícího roku svému zaměstnavateli, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.
  • podnikatel (živnostník): předložte doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Právnické osoby

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Potvrzení o daru 

Všem dárcům, kteří darovali souhrnně za daný kalendářní rok min. 1000 Kč, vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně počátkem ledna následujícího roku.

  • Dárcům, na které máme kontakt, je zašleme automaticky (není potřeba žádat).
  • Pokud si přejete dostat potvrzení a darovali jste nižší částku nebo pokud ještě nejste v Klubu přátel, prosíme kontaktujte nás na fundraiser@sdb.cz nebo prostřednictvím formuláře Klubu přátel.