Volba hlavního představeného začala

Volba hlavního představeného začala
25. března 2014

V pondělí 24. března 2014 začala volba hlavního představeného, vikáře a delegátů mší svatou, které předsedal hlavní představený Pascual Chávez a kázal generální vikář Adriano Bregolin.

Vlastní rozlišování začalo modlitbou k Duchu svatému, četbou Stanov a úvodními slovy hlavního představeného. Po volbě dvou sekretářů a dvou sčitatelů se ujal slova klaretián don Jose Cristo Rey, Garcia Paredes (foto), který nás doprovází při  rozlišování. Měl dvě promluvy o významu duchovního rozlišování pro dobrou volbu. Zamýšleli jsme se nad hlavní výzvou, která stojí před kongregací. Každý mohl napsat jen jednu výzvu. Potom jsme se zamýšleli nad tím, jaké vlastnosti by měl mít hlavní představený. Znovu každý z nás napsal jednu vlastnost. Před obědem proběhla první průzkumná volba hlavního představeného. Každý napsal jedno jméno.

 
Před každou výzvou nebo volbou byl prostor k modlitbě, osobní adoraci, či k vzájemným rozhovorům.
Po obědě byli oznámeni spolubratři, kteří získali více jak deset hlasů, bez uvedení počtu obdržených hlasů. Proběhlo druhé kolo průzkumné volby. Výsledky byly uveřejněny před večerními chválami.

Dnes skončila první část volby – rozlišování. O slavnosti Zvěstování Páně bude volba hlavního představeného. Při večerním slůvku se s námi rozloučil Pascual Chávez. Zítra bude mít slůvko „na dobrou noc“ jeho nástupce… Děkujeme za modlitby v tyto důležité okamžiky pro budoucí roky kongregace.

Petrové Vaculík a Cvrkal