První pracovní týden 27. generální kapituly

První pracovní týden 27. generální kapituly
12. března 2014

Pracovní týden začal schvalováním „Regolamenta“, což jsou pravidla, kterými se kapitula řídí. Delegáti text připomínkovali. Některé články byly upraveny a nakonec se hlasovalo o schválení jednacího řádu.

Byli zvoleni tři moderátoři kapituly a tři sekretáři.

Byly vytvořeny komise - diskusní skupiny: anglicky mluvící, tři italsky mluvíce, jedna právní . Kromě toho pracuje ekonomická expertní skupina.  Každá skupina má kolem 30 členů a zvolila si  svého předsedu, sektoráře a moderátora. Rozdělila se do tří podskupin k projednávání témat. 

Hlavní představný předložil kapitule svou zprávu o stavu kongregaci. Dostali jsme ji v tištěné i elektronické podobě. Jinak se všechny informace posílají pouze elektronicky. Don Pascual Chavez v projevu podtrhl, co považuje za důležité a některé články komentoval. Jde o jeho celkový pohled na současný stav. Je to syntéza toho, co už minulý týden presentovali delegáti pro formaci, pastoraci, misie, sociální komunikaci a salesiánskou rodinu a jednotliví regionálové jednotlivých částí světa.

Zprávu si delegáti přečetli a potom se k ní vyjadřovali ve svých skupinách a podskupinách. Z výsledků diskuse vznikl další pohled na stav kongregace. Pojmenovává slabá místa a ukazuje linie dalšího rozvoje.

Zbytek času jednání prvního týdne zabraly presentace. Představení knihy Salesiánské prameny 1. Don Bosko a jeho dílo. Na 1370 stranách je popsána salesiánská spiritualita z pohledu historického, duchovního a pedagogického. Úkolem všech provincií je překlad a studium ve vlastním jazyku.

Statistické oddělení předvedlo stav kongregace pomocí čísel a grafů. Pascual Chaves odpovídal na dotazy ze skupin i od jednotlivců.