Oficiální zahájení XXVII. generální kapituly

Oficiální zahájení XXVII. generální kapituly
6. března 2014

V pondělí 3. března 2014 byla oficiálně zahájena generální kapitula. Ráno byla společná mše svatá, které předsedal hlavní představený Don Pascual Chavez. V homilii připomněl důležitost Ducha Svatého v našem životě a také během kapituly. Popřál nám, abychom jako apoštolové byli účastni zemětřesení a to především vnitřního, které změní od základu náš život, kdy se staneme pravými nositeli evangelia a to především mladým lidem.

Hlavní program zasedání začal v zasedací aule modlitbou k Duchu svatému. Potom následoval zahajující proslov hlavního představého Don Pascual Chavez, který se mimo jiné rozdělil o zkušenost, kterou udělal při poslední návštěvě Kalkuty, kdy za ním přišla jedna profesorka teologie, která mu sdělila svoji zkušenost se salesiány. Podle ní, pokud mladí lidí mají sociální problémy přichází k salesiánům, a pokud chtějí udělat nějakou hlubokou duchovní zkušenost, hledají ji jinde než u salesiánů. Jeden z problémů na poli povolání, podle hlavního představeného, může být i to, že některé provincie jsou zaměřeny především na sociální činnost, kde jsou odborníky, ale již méně se věnují duchovní nabídce mladým. Podle Don Pascual Chavez bychom se měli postupně stávat obrazem Krista a díky tomu mít odvahu k osobnímu a pastoračnímu obrácení.

Po zahajovacím proslovu se střídali různí hosté: Joao Braz de Aviz, prefekt kongregace pro zasvěcený život, kardinál Tarcisio Bertone a představená sester salesiánek – Yvonne Reugoat, za přítomnosti mnohých biskupů a kardinálů.

Odpoledne již začalo první pracovní zasedání registrací zasedacích míst. Od tohoto dne již každý z kapitulářů má své místo, které nemůže měnit a z kterého bude i hlasovat. Na závěr odpoledního zasedání znovu vystoupil hlavní představený Don Pascual Chavez, který zhodnotil dobu, kdy byl v čele salesiánské kongregace. Byl to jeho poslední projev jako hlavního představného.

Večer jsme se znovu setkali v zasedacím sále, kde byl na počest zahájení kapituly slavnostním koncertem skupiny Pentaphon (foto).

S pozdravem

Petrové (Vaculík a Cvrkal)