Kapitula zdárně pokračuje

Kapitula zdárně pokračuje
17. března 2014

       

Zdravíme znovu po týdnu z kapituly. Tento týden pokračoval v rytmu, který má dvě doby: společné zasedání a práce ve skupinkách. Pracuje se na závěrečném dokumentu. Poprvé došlo k bouřlivé rozpravě ohledně reorganizace vedení kongregace. Hovořilo se o zrušení delegáta pro misie a delegáta pro sociální komunikaci. Přes různé názory zde však panuje bratrská atmosféra. K radostnému prožívání kapituly také přispívá pěkná liturgie, nedělní výlety – před týdnem jsme byli v Neapoli, sportovní turnaje, výstavy z některých zemí …

Kromě oficiálních částí kapituly, využíváme tyto dny k různým setkáním. Například k domluvě českých dobrovolníků do Afriky, k podpoře stavby v Bulharsku, k rozhovorům se salesiány z celého světa.

A co nás čeká? Příští týden by měl být podobný. Pokračuje práce na závěrečném dokumentu a diskuze o změnách ve struktuře vedení salesiánské kongregace. Ve středu odpoledne, na svátek svatého Josefa, bude pro kapituláře koncert v Sixtinské kapli.

Mnozí se ptají, kdy bude volba hlavního představeného, vikáře a rady. Podle plánu, který jsme dostali, by volby měly začít v pondělí 24. března.

Děkujeme za modlitby

Petrové Vaculík a Cvrkal