Bohatství kongregace

24. března 2014

Po týdnu znovu zdravíme z Říma. Minulý týden jsme pokračovali v práci na závěrečném dokumentu, což znamenalo práci ve skupinách i v plénu. Dokument je rozpracovaný. Co je pro nás nejcennější, jsou diskuse ve skupinách a interpelace ve shromáždění všech. Vidíme bohatství a pestrost kongregace.

 
 Koncert v Sixinske kapli
Tento týden také proběhla první závazná hlasování. Byl schválen současný počet delegátů generální rady, délka jejich mandátů včetně délky mandátu hlavního představeného a vikáře. První změnou, kterou schválila kapitula je animace salesiánské rodiny, která byla dříve svěřena vikáři hlavního představeného. Kapitula schválila, že salesiánská rodina bude spadat pod sekretariát hlavního představeného. Další změna, která byla provázena bouřlivými diskusemi, se týká nového uspořádání evropských regionů. Nakonec bylo schváleno, že Evropa bude mít jen dva regiony: Středozemní, do kterého patří provincie: italské, španělské, Blízký východ, Portugalsko a Centrální a severní Evropa, do které patří provincie: polské, Rakousko, Německo, Anglie, Irsko, Malta, Chorvatsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Česká republika.

Na svátek svatého Josefa jsme byli na koncertě chrámového sboru „Sistina“ v Sixtinské kapli. Koncertu se účastnil také sekretář Svatého otce Mons. Pietro Parolin, který pro nás měl večerní slůvko. Jedno sobotní odpoledne vyplnila návštěva salesiánské univerzity UPS. Připomněli nám její historii, současnosti, naděje a výzvy do budoucnosti. Návštěvu potom zakončila společná večeře.

 
Sekretář svatého Otce se zdraví se spolubratry
A co nás čeká? Dnes (v pondělí 24. března 2014) začíná volba hlavního představeného, vikáře a rádců generální rady. Nejprve bude duchovní příprava. Hlavní představený by měl být zvolen někdy v úterý odpoledne nebo k večeru. Potom následuje volba vikáře a dalších rádců. Během celé volby bude blokován internet i telefonní signál jako při konkláve. Sál, v kterém probíhá hlasování, bude uzavřen. Přístup mají jen překladatelé a technici. Prosíme o modlitbu, abychom se nechali vést Duchem svatým a zvolili Dona Boska dnešních dnů. Děkujeme

S pozdravem

Petrové
(Vaculík a Cvrkal)