XXVII. generální kapitula

Putováním po Turínu a jeho okolí - tedy místech, kde se začala psát salesiánská historie byla v sobotu 22. února 2014 odstartována bezprostřední příprava na XXVII. generální kapitulu Salesiánů Dona Boska. Vlastní kapitula - jejímž tématem je Svědci evangelní radikálnosti - bude probíhat od 3. března do 12. dubna v Římě.

Více informací o dění na kapitule:

česky (na facebooku)

slovensky

další jazyky  (italština, angličtina, španělština, francouzština, portugalština a polština)

Liturgie XXVII. GK

Liturgie XXVII. GK

Vydáno: 5. března 2014

Liturgie mše svaté a společných chval je opravdu zážitek. Vnitřně každý nějak prožívá svůj vztah s Bohem ve společenství bratří. To se projeví navenek. Když se 250 chlapů z celého světa modlí celou myslí, celým srdcem a k tomu zpívá z plna hrdla, máte vjem večeřadla o Letnicích. Slyšíte různé jazyky, které se střídají při recitaci žalmů. Občas se k varhanám přidá španělská kytara nebo africké bubny. Už chybí jen ty jazyky jako z ohně, které by se měly objevit nad hlavami účastníků. Evangelium Ježíše Krista a dílo Dona Boska se inkulturovalo do celého světa. Rozličné kultury, jazyky a národy jsou sjednoceny jedním duchem.  

Naši delegáti píší z kapituly

Naši delegáti píší z kapituly

Vydáno: 3. března 2014

Máme za sebou první týden pobytu na generální kapitule. Tento týden, můžeme říci, byl týdnem přípravným. Začal návštěvou „svatých salesiánských míst“ v Turíně a Colle Don Bosco ve dnech 22. až 25. února 2014. Potom jsme se vrátili do Říma a dva dny jsme se seznamovali se současným stavem kongregace.

1 | 2 |