Zemřel salesián František Beneš

Zemřel salesián František Beneš
25. října 2017

V pondělí 23. 10. 2017 si Pán povolal salesiána P. Františka Beneše, který dlouhá léta působil v Litomyšli.

Rozloučení s otcem Františkem se uskuteční v úterý 31. října 2017 ve 14:30 hodin v kapitulním kostele Povýšení svatého Kříže v Litomyšli. Poté budou jeho tělesné ostatky uloženy do hrobu na místním hřbitově.

Věříme, že František našel odpočinek po dlouholeté a usilovné práci v milosrdné náruči Boží.

Parte

Nekorlog

O otci Františkovi vyšel výstižný článek na Christnetu.