Velehradský seminář o Preventivním systému

Velehradský seminář o Preventivním systému
9. června 2017

Od neděle 4. do středy 7. 6. probíhal na Velehradě vzdělávací seminář o salesiánském výchovném stylu, který vedl slovenský salesián Michal Vojtáš. Zúčastnilo se jej téměř 50 salesiánů, salesiánek a zaměstnanců salesiánských středisek.

Hned první den účastníky Michal Vojtáš, který učí preventivní systém na salesiánské univerzitě v Římě, uvedl do základních pojmů. Prošli s ním základní smysl celé výchovy Dona Boska a jednotlivé pilíře - rozum, náboženství a laskavost, ale také témata asistence, radostného prostředí či trestů. To však byl pouze začátek celé pouti, kterou s nimi Michal prošel.

Odpolední bloky programu byly vždy uvedeny sdílením ve skupinách, což bylo pro mnohé velkým obohacením. 

Velmi zajímavým přínosem celého semináře byl historický kontext, ve kterém se přednášející snažil projít vývojem výchovy od časů Dona Boska, až do dnešních dnů. Naznačil, že celý pedagogický směr prošel značným vývojem od rodinné oratoře až po obrovské studentské koleje, které zásadné určily další styl salesiánské výchovy ve světě. Dalším klíčovým momentem byl také II. vatikánský koncil, který znamenal pro celou kongregaci, ale také církev změnu směru.

Třetím velkým tématem byla úvaha Michala Vojtáše o projektové metodologii pastorace mládeže, kde nastínil různé přístupy k promýšlení a uskutečňování pastoračních plánů. 

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že zhruba 15 hodin přednášek a diskusí bylo nad síly účasníků, přednášející svým entuziasmem, nadhledem, specifickým stylem humoru a výbornou schopností syntézy udržel po většinu času pozornost a také rozpoutal mnohé zajímavé diskuse.

V závěru, při samotném hodnocení, byla na všech zúčastněných vidět vděčnost za tento originální pohled na pedagogiku Dona Boska a také radost ze společného setkání, které kromě formálního programu obsahovalo i mnoho společných duchovních setkání a neformální večerní posezení u dobrého vína.

Libor Všetula

Seminář o preventivním systému 2017