V Římě probíhá Generální rada

V Římě probíhá Generální rada
13. prosince 2017

(ANS - Řím) - Již druhým týdnem probíhá shromáždění Generální rady Salesiánské kongregace. Spolu s hlavním představeným donem Ángelem F. Artimem členové Generální rady plánují další směřování jednotlivých salesiánských regionů v příštích měsících.

Jednání bylo zahájeno 4. prosince a na programu bylo jmenování 6 nových provinciálů: Brazílie-Manaus, Indie-Guwahati, Indie-Shillong, Maďarska, Slovinska a Chorvatska – a sdílení reportů z 9 mimořádných vizitací: Jižní Koreje, severovýchodní Itálie, severní Argentiny, Indie-Panjim, Srí Lanky, Haiti, Antil, jižního Polska a Ukrajiny.

Členové Generální rady se budou zároveň až do soboty 16. 12. věnovat doprovázení nových provinciálů. V týdnu před Vánoci je na programu také celodenní duchovní obnova v salesiánském domě Genzano (středa 20. 12.) a bratrské (sesterské) setkání s Generální radou Dcer Panny Marie Pomocnice (pátek 22. 12.).

Důležitým tématem jednání je péče o salesiánskou formaci na světové úrovni, uvažuje se o centru trvalé formace pro Evropu a přeorganizování formačních komunit v Evropě, ve střední a jižní Americe. Dalšími body jednání jsou: průběžné hodnocení realizace Projektu salesiánských míst, přípravy na Synodu o mládeži, záležitosti týkající se nového centrálního sídla salesiánů a především přípravy 28. Generální kapituly.

Po vánočních prázdninách bude práce Generální rady pokračovat už od prvních lednových dní až do 26. ledna – s krátkým přerušením pro 35. Dny salesiánské spirituality, které se uskuteční 18. - 21. ledna v Turíně.

Generální rada SDB - prosinec 2017

Převzato ze salesiánské informační agentury ANS.

Překlad: Anežka Hesová