Setkání koadjutorů na Spáleništi

Setkání koadjutorů na Spáleništi
25. října 2017

Víkend 20.–22. října 2017 byl vyhrazen podzimnímu setkání koadjutorů, tentokrát na chalupě Spáleniště ve Vysokém nad Jizerou.

V pátek jsme se sjeli z různých stran v počtu 10 koadjutorů a provinciál Petr Vaculík. Nepřijeli pouze Jenda Rychlý a Jura Zezula z důvodu péče o své příbuzné. Po vybalení a ubytování se jsme začali pobyt jednoduchou Georgeovou večeří a nešporami. Jelikož je Spáleniště těsně spojeno s postavou legendárního koadjutora Alfonse (Aliho) Kováče, byl tento večer věnován právě jemu. Pohovořili o něm jeho pamětníci – Libeček, Trubka a další. Promítli jsme si jeho několik fotek, jakož i fotokopie zlomku dokumentů, kterých o něm za totality vedla komunistická vrchnost. Klidný večer jsme zakončili a šli spát.

Ráno nás čekala Georgeova snídaně a ranní chvály. Dopolední program měl připraven Libeček, který pro nás zorganizoval výlet do okolí. Vyrazili jsme do blízkého lesa, abychom po několika kilometrech chůze lukami, lesy a poli došli k místní rozhledně U borovice. Jelikož bylo mlhavé počasí, rozhledna byla zavřena, ale na telefonickou žádost nám pan majitel ochotně a bez meškání přijel otevřít. Mezitím se mlha trochu rozptýlila, takže z rozhledny byl pěkný pohled do blízkého okolí. Novinkou tohoto místa je nově zřízené muzeum psacích strojů tvořící sbírku pana majitele. Ten o svých exponátech, jakož i o celém tomto místě dokázal dlouho, ale poutavě vyprávět. Ale to už nastal čas se rozloučit a pokračovat v cestě dále. Došli jsme do Vysokého nad Jizerou, kde jsme navštívili místní kostel. Pomodlili jsme se Anděl Páně a odebrali se do blízké restaurace U medvěda, kde jsme měli rezervováno místo k obědu. Po chutném a vydatném nasycení jsme ještě vykonali sladkou tečku v místní vyhlášené cukrárně na náměstí.

Odpoledne jsme strávili na Spáleništi drobnou prací – stahovali jsme z lesa dřevo, které jsme řezali na cirkulárce a štípali na polínka. Naštípané dřevo jsme ukládali do drevníku pro tento účel určeného. Po dobře vykonané práci nám přišla k chuti dobrá večeře.

Večer jsme začali nešporami. Na programu byla debata o nedávno proběhlé návštěvě hlavního představeného. Hovor se točil od osoby Artima k budoucnosti kongragace v naší zemi. Nakonec jsme oslavili nedávno složené věčné sliby Jakuba Švandy.

Nedělní ráno jsme začali ranními chválami a snídaní. Začali jsme pomalu uklízet a připravovat se k odjezdu. Před obědem jsme ještě stihli být na mši svaté. Tradičně chutný oběd jsme zakončili Libečkovými dávkami – zákusky s kávou a trochu nepodařenou šlehačkou. A to už byl nejvyšší čas nasedat do aut, protože zvlášť spolubratři z Moravy měli před sebou ještě kus cesty.

Odjížděli jsme plni pěkných zážitků a naděje na příští setkání, tentokrát koncem dubna 2018 na Vidči.

Fotografie z této akce najdete zde.

Miroslav Blonďák Palíšek