Seminář pro nové zaměstnance středisek

Seminář pro nové zaměstnance středisek
1. listopadu 2017

Pro zaměstnance, kteří přicházejí nově do salesiánských středisek, připravuje SKM každoročně dvoudenní seminář, kde se mohou seznámit se specifiky salesiánské práce ve střediscích.

Letos proběhl seminář ve dnech 30.-31. 10. 2017 v Praze-Kobylisích. Sešlo se 10 účastníků, převážně pedagogů volného času. Pro účastníky byl připraven pestrý program, vzdělávací bloky i prostor pro sdílení.

Michal Kaplánek, salesián a vysokoškolský pedagog, představil ve své přednášce „Principy salesiánské práce s mládeží“ osobnost Dona Boska a jeho výchovný styl. Následovala práce po skupinách se zaměřením na to, jaké rysy salesiánského přístupu pokládáme za charakteristické, jak se projevují v našich střediscích a na co můžeme navazovat ve své práci.

V úterním programu byl kladen důraz na různorodost rolí v salesiánském středisku, které se vzájemně doplňují a tvoří pozitivní výchovné prostředí. Celý seminář byl zakončen prohlídkou Salesiánského centra v Kobylisích.

Pavla Oklešťková

Noví zaměstnanci salesiánských středisek