Salesiánská výprava na CSM Olomouc

Salesiánská výprava na CSM Olomouc
24. srpna 2017

Předpokládám, že je jen málo katolíků, kterým by uniklo, že před několika dny úspěšně skončilo Celostátní setkání mládeže. Patrně jste viděli některý z přenosů na TV Noe, četli nějaký článek v novinách či na internetu anebo viděli alespoň nějakou fotku. Rád bych však přispěl k rekapitulaci tohoto setkání z pohledu salesiána, který byl v jedné ze salesiánských výprav a který se přímo setkání zúčastnil.

Po vzoru Světových dnů mládeže v Krakově, Madridu či Kolíně nad Rýnem jsme vyjednali daleko před začátkem setkání možnost, aby se účastníci z různých „salesiánských“ míst přihlásili na olomoucké setkání přes salesiány, což mimo jiné znamenalo, že budeme bydlet společně na kolejích a potkávat ty, které možná odněkud dobře či matně známe. Tuto možnost využilo přes 150 mladých a také několik salesiánů a salesiánek.

Salesiánská výprava z Brna-Žabovřesk

Nastal den zahájení a po příjezdu na hlavní nádraží v Olomouci jsme zjistili, že naše ubytování je relativně dost vzdálené od epicentra většiny společných aktivit. Po prvotním překvapení však celková atmosféra a očekávání nakonec udělali z každodenních 3 km navíc přednost, zvláště když jsme každé ráno obdrželi snídani přímo na naši kolej.

Předpokládané se vyplnilo, a tak po krátkém ubytování začínáme na chodbách potkávat staré známé ze Sebranic a okolí, Zlína, Brna-Źabovřesk, Prahy, Ostravy a jiných míst. Pravdivě musím také říci, (po rozhovorech se samotnými mladými) že v některých "salesiánských" místech setkání nebylo dostatečně prezentováno a oni se museli přihlásit na vlastní pěst anebo se ve stejnou dobu setkání odehrávaly jiné akce. Bez mučení se přiznám, že se mi to neposlouchalo snadno.

Zlín

No nic, život je život a vraťme se k samotnému programu setkání. Každé ráno jsme vstávali tak, abychom v 7:30 obdrželi snídani v podobě hrnku čaje a pečiva a ihned po ní většina výpravy směřovala na místo společného setkání v tzv. Korunní pevnůstce umístěné v Bezručových sadech. Celý den pak probíhaly různorodé aktivity složené obvykle z ranní katecheze či svědectví, dopolední mše svaté a oběda, na který jsme si museli vždy vystát více či méně dlouhou frontu. Poobědový čas byl libovolně vyplněn sportem, kulturou či prostým tlacháním a relaxem. Kolem třetí hodiny odpolední začínal další blok programu, obvykle rozmístěný po celé Olomouci, abychom se po studené večeři opět všichni setkali v naší malé pevnůstce.

Společný program v pevnůstce

Zmoženi a naplněni programem jsme se pak odebrali společně na kutě.

Narušením tohoto schématu pak byla páteční pouť na Svatý kopeček s večerní mší svatou a ohňostrojem a také sobotní pouť rodin, kdy k obvyklým šesti a půl tisícům mladých přibilo dalších asi 1500 rodičů a dětí.

Tolik velmi stručný a zároveň technický popis. Chtěl bych však reflektovat naši salesiánskou přítomnost, protože jí nebylo málo.

Kromě samotných salesiánských skupin, jejichž počet byl srovnatelný s menšími českými diecézemi jsme zanechali na setkání několik stop.

Předně jsme nabídli několik přednášek, které byly mladými hojně navštíveny. Petr Vaculík mluvil o rozlišování povolání, Gambi (Pavel Ženíšek) o dobrovolné misijní službě a já jsem měl připraveno motivační pásmo sestavené z krátkých videí na téma „Jak konstruktivně žít“ (před Hospodinem).

Celou dobu byl na setkání tzv. Salesiánský stánek, kde se střídalo mnoho salesiánů-spolupracovníků, VDB i salesiánů a salesiánek a kde byly k dispozici různé informace o celém širokém salesiánském díle v ČR. V sobotu pak tento stánek byl upgradován na stan celé salesiánské rodiny v rámci tzv. EXPO povolání, takže v něm přibyly také různé atrakce pro děti a rodiny.

Salesiánský stánek na EXPO povolání

Jasné sdělení pak celému osazenstvu několika tisíc mladých dalo představení zbrusu nové mobilní aplikace iZIDOOR, za kterou stojí Salesiánské mediální centrum a kterou si několik stovek mladých přímo na setkání stáhlo do svého mobilního telefonu.

Co je však největším přínosem takového setkání, je celkový dojem, který si odvážejí jeho účastníci a který je tvořen mnoha malými střípky. Od setkání s tolika mladými katolíky, přes skvěle slavenou liturgii, různé přednášky a myšlenky, večerní modlitby, ale také ty neplánované události, které způsobí, že většina mladých odjíždí nadšena v životě i vztazích a to včetně vztahu s Bohem. A co jiného by v důsledku měla přinášet salesiánská formace?

Už teď se těším na to, že příští setkání mládeže (i kdyby to bylo setkání světové), bude v naší farnosti a středisku (a doufám i ve všech ostatních) opět důležitou akcí prázdnin.

Libor Všetula (salesián, toho času v Brně-Žabovřeskách)