Salesiáni se zapojují do dialogu mezi církví a EU

Salesiáni se zapojují do dialogu mezi církví a EU
7. listopadu 2017

(ANS - Vatikán) – Ve dnech 27.-29. října proběhl ve Vatikánu důležitý kongres s názvem „Re-thinking Europe“, který si kladl za cíl prohloubit dialog mezi církví a evropskými politickými a institucionálními představiteli o základních výzvách, kterým Evropa čelí.

Kongresu se osobně zúčastnil papež František, vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin a mnoho dalších kardinálů a zástupců všech biskupských konferencí Evropy. Kongresu se také zúčastnilo pět členů salesiánské rodiny.

Také evropské instituce byly zastoupeny na nejvyšší úrovni, byl přítomen předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, místopředsedkyně Mairead McGuinness i místopředseda Evropské komise Franz Timmermans.

První den kardinál Parolin, místopředseda Timmermans a bývalý předseda Evropského parlamentu Patrick Cox otevřeli dialog a představili rámec kongresu. V následujících blocích byly projednány tři podstatné body evropského projektu: sociální inkluze, občanství a ekonomika. Vyjadřovali se k nim kapacity jako Enrico Letta, Rocco Buttiglione, Manfred Weber, Sylvie Goulard a řada dalších odborníků a politiků. Kardinál Juan José Omella a mons. Charles Scicluna, arcibiskupové z Barcelony a Malty – oba velmi zasaženi vypjatou politickou situací ve své diecézi – přidali pohled církve. Den byl zakončen v bazilice Panny Marie v Trastevere modlitbou a večeří, kterou připravila Komunita Sant’Egidio, aby tak byl zdůrazněn velký přínos tohoto hnutí pro sociální začleňování.

V sobotu 28. října bylo všech 350 účastníků rozděleno do 18 pracovních skupin, které se zabývaly pěti otázkami: aktuální stav EU, očekávání, sny, obavy a možný přínos katolické církve pro evropský projekt. Moderátory těchto skupin byli velvyslanci evropských států ve Vatikánu, mezi nimi také generální ekonom salesiánů Jean Paul Müller. Odpoledne bylo věnováno plenární diskuzi o výstupech jednotlivých skupin. Moderoval ho mons. Paul Gallagher, vatikánský sekretář pro mezinárodní vztahy.

Následovala nejdůležitější část kongresu, soukromá audience, kterou papež František věnoval všem účastníkům. Po pozorném vyslechnutí projevů kardinála Reinharda Marxe, předsedy Komise evropských biskupských konferencí a předsedy Tajaniho papež přispěl velmi vzácnou promluvou, ve které představil přínos křesťanského uvažování pro Evropu z mnoha úhlů pohledu: člověk a komunita, Evropa jako místo dialogu a prostor pro integraci, solidarita, rozvoj, příslib míru a duše kontinentu.

Kongres „Re-thinking Europe“ byl ukončen mší svatou v bazilice svatého Petra, při které kardinál Marx vyzval všechny účastníky, aby rozmnožovali plody tohoto setkání a nápady, které kongres přinesl. Aby hledali způsoby, jak zapojit do tohoto procesu i ty, kdo obyčejně nepřipadají v úvahu, například mladé, chudé a potřebné.

Převzato ze salesiánské informační agentury ANS.

Překlad: Anežka Hesová