S generálem a jeho radou v Ostřihomi

S generálem a jeho radou v Ostřihomi
24. srpna 2017

V první půli srpna jsme spolu s dalšími salesiány byli na setkání s hlavním představeným Ángelem F. Artimem v maďarské Ostřihomi. Byla to taková malá škola evropské a světové internacionality.

V Budapešti nás v kostele vítal maďarský salesián, který pochází z Vietnamu, maďarští novicové jsou z Afriky, Indie, ale také z Uher. Při setkání jsme mluvili italsky a anglicky, ovšem polština se také hodila. A zcela samozřejmé bylo zjištění, že čeština nestačí.

Setkání trvalo pět dní a kromě návštěvy historické budovy parlamentu v Budapešti a velkolepé baziliky zasvěcené Panně Marii a svatému Vojtěchu v Ostřihomi jsme v tom maďarském vedru (40 stupňů!) vlastně pořád pracovali. Jednotliví rádci hlavní rady měli vždycky svůj vstup, pak se na tématu pracovalo v jednotlivých provinciích a nakonec to vždycky zástupce dané provincie shrnul. Nám Čechům se podařil jeden husarský kousek: don Ángel si s námi zajamoval Starého mrtvého vrabce a pak vzal kytaru a zanotoval svůj parádní kousek zvaný Porompompero.

Něco z hlavních myšlenek jednání: Kongregace není federací autonomních provincií, ale jedním celkem se sídlem v Římě; silnou vizí hlavního představeného je Evropa, kde salesiáni vytvářejí mezinárodní komunity a jsou solidární napříč provinciemi; provincie monokulturní a jednojazyčná je chudá; rozmanitost je dar.

Zdeněk Jančařík

FOTOGALERIE

Visita d'insieme