Otevřenost a rodinnost v našich klubech

Otevřenost a rodinnost v našich klubech
1. března 2017

Ve dnech 27. - 28. 2. 2017 se v Praze-Kobylisích uskutečnil seminář pro pracovníky salesiánských středisek, kteří se věnují dětem a mladým lidem v oratořích a nízkoprahových zařízeních. O seminář projevilo zájem přes 30 účastníků z celé ČR od Teplic až po Ostravu.

Obsahem semináře byla pokračující společná práce na Standardech kvality salesiánské práce, konkrétně zaměřena na otevřenost a rodinné prostředí ve středisku. V pondělí účastníky čekala diskuze ve skupinkách napříč středisky, kde sdíleli zkušenosti ohledně přístupu k mladým lidem, otevřenosti a přijetí bez předsudků, dále se zabývali otázkou, jak svěřovat odpovědnost mladým lidem a jak je doprovázet. Úterní diskuze vedená Aloisem Křišťanem, ředitelem VOŠ Jabok, byla zaměřená na vztah sociální práce a pedagogiky a jak se tyto dvě disciplíny prolínají v činnosti středisek. Účastníci hodnotili pozitivně, že se mohli vzájemně inspirovat a svými zkušenostmi přispět k nově vznikajícím Standardům kvality salesiánské práce.

Pavla Oklešťková

Setkání klubařů 1

Setkání klubařů 2

Setkání klubařů 3