Nový běh animátorů pro Moravu

Nový běh animátorů pro Moravu
30. května 2017

Od října 2017 se rozbíhá další animátorský kurz, tento nese označení M. Neváhejte a přihlaste se už teď!

Kurz je určen mladým lidem ve věku 15 – 17 let, kteří se zapojují nebo se chtějí zapojovat do dění v salesiánských střediscích, klubech SKM a SHM, farnostech spravovaných Salesiány Dona Boska a dalších salesiánských dílech na Moravě a ve Slezsku (tedy ne v celé České republice, pro oblast Čechy jsou pořádány kurzy zvlášť).

Během dvou let (2017–2019) se dozvíš něco o pedagogice, psychologii a dalších oblastech, které souvisejí s rolí animátora. Velkou pozornost věnujeme také podpoře osobního růstu mladého člověka, který se stává nebo se rozhodl stát animátorem. Vše je zaměřeno hlavně na praxi – na to, abys uměl dobře pracovat s těmi, kdo Ti jsou svěřeni, a sám jsi věděl, co pro Tebe role animátora znamená. Setkáš se s lidmi, od kterých se můžeš inspirovat.

V příštím školním roce se uskuteční v těchto termínech:

1. víkend: 13. – 15. 10. 2017

2. víkend: 24. – 26. 11. 2017

3. víkend: 2. – 4. 3. 2018

4. víkend: 11. – 13. 5. 2018

 

Další podrobnosti včetně přihlášky si můžete stáhnout zde.