Nové výzvy pro Salesiánský magazín

Nové výzvy pro Salesiánský magazín
21. února 2017

Být atraktivním časopisem pro salesiánskou rodinu a sympatizanty díla Dona Boska, přinášet aktuální zprávy ze světa i z domova, zaměřit se na problematiku mládeže a výchovy. To jsou cíle, ke kterým chce starými i novými cestami směřovat Salesiánský magazín.

Zástupci provincie, Salesiánského mediálního centra a redakce Salesiánského magazínu se v úterý 21. února sešli v Praze-Kobylisích, aby zhodnotili současný stav Salesiánského magazínu a vytyčili si cíle pro další rozvoj časopisu. Jednalo se o poslání a cílové skupině, o významu jednotlivých rubrik a článků, o způsobu redakční práce i o grafické podobě Magazínu. Ze zpětné vazby čtenářů, redaktorů a celosvětového ústředí vyplynuly priority, mezi které patří výchovné a misijní poslání magazínu, tematické zaměření každého čísla, oblíbené rozhovory a význam osobních svědectví konkrétního salesiánského života. Silným tématem byla také potřeba grafické proměny časopisu a nové možnosti interakce se čtenáři.

Anežka Hesová

Porada o Salesiánském magazínu

Diskuze o grafické podobě Magazínu