Hlavní představený se setkal se salesiánskou rodinou

Hlavní představený se setkal se salesiánskou rodinou
30. září 2017

Třetí den návštěvy hlavního představeného se nesl ve znamení setkání se různými složkami salesiánské rodiny. Jedná se, podle jeho slov, o jeden z klíčových úkolů jeho vizitace a tak si těmto setkáním vyhradil téměř celý páteční den.

Po setkání s mladými, ze kterého přijel nadšen a často se o něm při různých rozhovorech zmiňoval, odjel don Angel ve čtvrtek večer do Zlína, kde povečeřel s členkami zasvěcené větve salesiánské rodiny Volontariemi Dona Boska. 

Páteční den pak začal setkáním s řediteli komunit, aby se poté setkal na dvě a půl hodiny se všemi spolubratry salesiány. Při tomto srdečném setkání hlavní představeným mluvil o Salesiánské kongregaci jako o krásném a požehnaném díle, které všude po světě dělá ohromnou práci. Vycházel ze své čtyřleté zkušenosti hlavního představeného, během které navštívil přes 60 zemí po celém světě. Nevyhnul se však také klíčovým problémům a tendencím, kterým, jako salesiáni, musíme v dnešní době čelit.

L1050082

Dotkl se několika základních výzev celé kongergace, ale i české salesiánské provincie. Z jeho slov byla cítit velká starost o to, abychom byli salesiány pro dnešní dobu a neulpívali na minulosti a zároveň připravenost k odvážným krokům do budoucna.

Máte-li pocit, že o této dvouhodinovce referujeme trochu obecně a tajuplně, máte jej správný. Je to z toho důvodu, že celá část byla určena skutečně jen salesiánům a hlavní představený si přímo vyžádal, aby se témata a konkrétní slova nezveřejňovala.

V závěru svého proslovu odpovídal na otázky jednotlivých spolubratří, kde se dotkl témat uprchlíků, salesiánských povolání a vztahu mezi farností a střediskem.

Hned poté se celé shromáždění odebralo na hřbitov k modlitbě u hrobu Ignáce Stuchlého (samozřejmě i Toníka Nevoly), aby celý dopolední blok zakončil výborný oběd. Součástí poobědové siesty bylo fotografování jednotlivých salesiánů, jakož i focení celách komunit s hlavním představeným.

L1050099

V 16 hodin pak byla sloužena ve farním kostele ve Fryštáku společná mše svatá v italštině. Po ní se pak salesiáni s hlavním představeným oficiálně rozloučili. To však ještě nebyl konec jeho programu, protože hned po mši bylo připraveno setkání se sestrami FMA, které také probíhalo ve velmi osobní a srdečné atmosféře.

L1050105

Před svým odjezdem pak Angel Artime povečeřel se zástupci jednotlivých složek salesiánské rodiny (SDB, FMA, VDB, ASC, SHM).

Večeře se salesiánskou rodinou

Po ní už následovalo skutečné rozloučení s ním a odjezd do Bratislavy, kde ho následující den čekala slavnost blahořečení slovenského mučedníka a salesiána Tita Zemana.

Libor Všetula