Česká provincie v německém salesiánském bulletinu

Česká provincie v německém salesiánském bulletinu
5. května 2017

Německý bulletin SDB INFO vydává seriál článků o jednotlivých evropských salesiánských zemích. V posledním čísle SDB INFO je článek o české salesiánské provincii.

Obsahuje informace o pozici katolické církve v ČR, o postavení salesiánů v sekularizovaném prostředí, o jednotlivých dílech (střediska mládeže a farnosti, vyšší škola Jabok, nakladatelství Portál, Dům Ignáce Stuchlého, misijní dílo v Bulharsku), o vztahu české a německé salesiánské provincie. Jako zvláštní dílo hodné pozornosti vyzdvihli v bulletinu stavbu školy a kostela v bulharské Staré Zagoře.

Zdeněk Jančařík

Präsentation Tschechische Provinz SDB